علمی

عجیب ترین خطای چشم

به این تصویر بادقت نگاه کنید.

عجیب ترین خطای چشم

سوال: مربع A و مربع B چه رنگی هستند؟

[ پنجشنبه سی ام دی ۱۳۸۹ ] [ 21:33 ] [ ایمان ]

لبخند

خنده زوركی: نیشخند كنترل شده است که  تا چشم ها گسترش نمی یابد.

دهان كجی: گوشه لب ها را مانند پوزخند به عقب برده و دندان ها را نمایان می گرداند.

تبسم با دهان گشوده: دندان های بالا نمایان شده و به شخصی كه با شما گفتگو می كند می فهماند كه مایل هستید بیشتر با او آشنا شوید.

تبسم با لبان بسته: این لبخند تنها برای ادای احترام و ادب و نزاكت است.

در هم كشیدن لب ها: هرگاه فردی لب هایش را در هم كشید به مفهوم آن است كه طرف مقابل اش را جذاب و دلربا یافته.

لب های سفت و جمع شده: دال برتنش و عدم پذیرش است.

جویدن لبها: وقتی فردی لب پایین خود را جویده و سرش را تكان می دهد نشانگر خشم فرد است.

تماس با لب 1: هرگاه انگشت اشاره به طور عمودی برای لحظه ای به طرف بالا آید می گوید: ساكت باش.

تماس با لب 2: ولی هرگاه انگشت اشاره به لب پایین تماس پیدا كند و دهان اندكی باز شود مفهومش چنین است: "می خواهم با شما صحبت كنم".


ادامه مطلب
[ پنجشنبه سی ام دی ۱۳۸۹ ] [ 21:28 ] [ ایمان ]


درخت، شخصیت، 
درخت شخصیت

ابتدا روز و ماه تاریخ تولد خود را مشخص نموده و روی آن  کلیک نمایید تا خصوصیات اخلاقی شما را نشان دهد.

( این مطلب تنها جنبه سرگرمی دارد )

1 فروردین 2 فروردین الی 11 فروردین 12 فروردین الی 21 فروردین
22 فروردین الی 31 فروردین 1 اردیبهشت الی 10 اردیبهشت 11 اردیبهشت الی 24 اردیبهشت
25 اردیبهشت الی 3 خرداد 4 خرداد الی 13 خرداد 14 خرداد الی 23 خرداد
24 خرداد الی 2 تیر 3 تیر 4 تیر الی 13 تیر
14 تیر الی 23 تیر 24 تیر الی 3 مرداد 4 مرداد الی 13 مرداد
14 مرداد الی 22 مرداد 23 مرداد الی 1 شهریور 2 شهریور الی 11 شهریور
12 شهریور الی 21 شهریور 22 شهریور الی 31 شهریور 1 مهر
2 مهر الی 11 مهر 12 مهر الی 21 مهر 22 مهر الی 1 آبان
2 آبان الی 20 آبان 21 آبان الی 30 آبان 1 آذر الی 10 آذر
11 آذر الی 20 آذر 21 آذر الی 30 آذر 1 دی
2 دی الی 10 دی 11 دی الی 21 دی 22 دی الی 4 بهمن
5 بهمن الی 14 بهمن 15 بهمن الی 19 بهمن 20 بهمن الی 29 بهمن
30 بهمن الی 9 اسفند 10 اسفند الی 19 اسفند 20 الی 29 اسفند

1 فروردین

درخت بلوط (شجاع)

طبعی قوی دارند، دلیر و نیرومند هستند و در کارها بسیار سختگیر و مستقل عمل می کنند. حساس بوده و به تغییر علاقه ای ندارند. همیشه پایشان را روی زمین نگه می دارند و اهل عمل هستند.

2 فروردین الی 11 فروردین

درخت فندق (غیر عادی)

دلربا - بی صبر و بسیار فهیم هستند. مبارزی فعال برای جنبش های اجتماعی بوده محبوب و عاشقی دم دمی مزاج به حساب می آیند. این گروه شریکی بردبار و در قضاوت بسیار دقیق هستند.

12 فروردین الی 21 فروردین

درخت سماق کوهی (احساساتی)

پر از بشاشیت و خودخواه نیستند. جنب و جوش، ناآرامی و پیچیدگی ها را دوست دارند. هم وابسته و هم مستقل اند. سلیقه خوبی داشته و هنرمندان احساساتی هستند. آنها می توانند شریک خوبی برای زندگی باشند ولی متأسفانه قدرت بخشش آنها بسیار کم است.

22 فروردین الی 31 فروردین

درخت افرا (مستقل)

یک فرد معمولی نیستند. آنها پر از تخیل و ابتکارند ولی در عین حال خجالتی، محتاط و کم حرف هستند. این گروه مغرور و دارای اعتماد به نفس بالایی هستند آنها تشنه تجربیات جدید بوده و در بعضی اوقات عصبی می شوند. افراد این دسته دارای پیچیدگی های فراوان بوده و از نعمت حافظه خوب برخوردار هستند. آنها به راحتی یاد می گیرند که زندگی عشق پیچیده دارد ولی می خواهند همواره تأثیر گذار باشند.

1 اردیبهشت الی 10 اردیبهشت

درخت گردو (پر شور)

سخت گیر عجیب و پر از تضاد بوده و اغلب خودخواه هستند. پرخاشجو و دارای عکس العمل های غیر منتظره هستند. افراد این گروه نجیب و دارای افقی گسترده اند که فی البداهه عمل می کنند. بلند پروازی آنها نامحدود بوده و هرگز انعطاف پذیر نیستند. آنها شریکی دشوار و غیر عادی بوده که اغلب دوستشان ندارند ولی همواره مورد تحسین قرار می گیرند. بسیار حسود و احساساتی بوده و هرگز اهل مصالحه نیستند.

11 اردیبهشت الی 24 اردیبهشت

درخت سپیدار (بلاتکلیف)

بسیار اهل تجمل به نظر می رسند. خیلی اعتماد به نفس ندارند ولی وقتی لازم باشد از خود جرئت نشان می دهند. آنها طالب محیطی گرم هستند. در انتخاب خود بسیار وسواس دارند و اغلب تنها هستند. این گروه دارای طبعی هنرمندانه هستند و گرایشی به سمت فلسفه دارند. دارای سازماندهی خوبی است و در هر موقعیتی قابل اعتماد است و روابط را بسیار جدی می گیرد.

25 اردیبهشت الی 3 خرداد

درخت شاه بلوط (صادق)

این گروه سیاستمدارانی مادرزادی هستند. دارای توان بالا در قضاوت بوده و علاقه مند به تأثیر گذاری بر روی دیگران هستند. اغلب فکر می کنند که دیگران آنها را درک نمی کنند فقط یک بار عاشق می شوند و برای پیدا کردن جفت خود دچار مشکلات زیادی می شوند.

4 خرداد الی 13 خرداد

درخت زبان گنجشک (بلند پرواز)

پر نشاط و سر زنده و به میزان بسیار زیاد جذاب است. این گروه از روی انگیزه آنی و بدون فکر قبلی عمل می کند، پافشاری در هر کاری از خصوصیات آنهاست. از انتظار واهمه ای ندارد. جاه طلب و باهوش و پر استعداد و علاقه مند به بازی با سرنوشت هستند اصولاً دارای تمایلات خودخواهانه و در عین حال بسیار قابل اعتماد و درستکار است آنها چون عاشقی محتاط اند که بعضی اوقات مغزش بر قلب حکم رانی می کند.

14 خرداد الی 23 خرداد

درخت آلش (خوش سلیقه)

دارای زیبایی آرامش بخش بوده و همواره نگران وضع ظاهر خود هستند. خوش سلیقه بوده و تا جایی که امکان دارد به خود سخت نمی گیرند همواره یک زندگی منظم و معقول را هدایت می کنند. این گروه به ندرت با احساسات خود خوشحال می شوند و همیشه به دنبال مهربانی و آگاهی در یک شریک احساساتی هستند. اغل به مردم بدگمان بوده و هیچ وقت به تصمیمات خود اعتماد ندارند. افراد این دسته بسیار با وجدان هستند.

24 خرداد الی 2 تیر

درخت انجیر (حساس)

خیلی قوی و مستقل بوده و به تناقضات و حرف های نامربوط میدان نمی دهند - زندگی را دوست دارند و همین طور خانواده - بچه ها و حیواناتشان را - شوخ طبع بوده و تنبلی و بطالت علاقه ای ندارند این گروه دارای استعداد و هوش بالفطره هستند.

3 تیر

درخت توس (الهام پذیر)

با نشاط و خوش پوش مهربان و در عین حال متظاهر . افراط در هیچ کاری را دوست ندارند. از ابتذال متنفرند و زندگی در طبیعت و آرامش را دوست دارند. خیلی احساساتی نیستند. کمی بلند پرواز و پر از قوه تخیل هستند. از وجودی آرام و راضی کننده سود می برند.

4 تیر الی 13 تیر

درخت سیب (عاشق)

این افراد فریبنده، جذاب و سراسر پر از انرژی مثبت هستند. اهل خوش و بـِش، حادثه جو، حساس و همیشه عاشق اند. دوست دارند عاشق باشند و همیشه عاشقشان باشند. باوفا، زوجی پر محبت- بسیار بخشنده و پر استعداد و اصولاً برای امروز زندگی می کنند - آنها فیلسوفانی با فکر آزاد هستند که دارای قوه تخیل بسیار بالا هستند.

14 تیر الی 23 تیر

درخت صنوبر (مرموز)

دارای سلیقه ای غیرعادی و خوب بوده که تا حدی دارای گرایشات خودخواهانه هستند. این افراد با نزدیکان خود مدارا نموده و تا اندازه ای فروتن هستند. آنها خلاق، کله شق بوده و دارای دوستان بسیار زیاد و بلند پروازی آنها بسیار زیاد است این دسته از مردم بسیار قابل اعتماد هستند.

24 تیر الی 3 مرداد

درخت نارون (شریف)

دارای سرشتی مثبت بوده و با سلیقه لباس می پوشند علاقه ای به بخشیدن خطاهای دیگران ندارند. همواره بشاش و علاقه ای به رهبری کردن دارند و دوست ندارند از کسی اطاعت کنند. شریکی صادق و مهربان اند که دوست دارند برای دیگران تصمیم بگیرند - نجیب زاده - دست و دلباز و طبع خوبی برای شوخی دارند.

4 مرداد الی 13 مرداد

درخت سرو (با وفا)

قوی، عضلانی، سازگار و قانع به آنچه که زندگی به آنها می دهد. خوشبین و خوشنود بوده و بسیار علاقه مند به پول و دانش هستند و از تنهایی متنفرند. عاشقی احساساتی اند که هرگز نمی توانند راضی گردند. بسیار مهربان بوده سرکش و بی دقتند و سریع خشمگین می شوند.

14 مرداد الی 22 مرداد

درخت سپیدار (بلاتکلیف)

بسیار اهل تجمل به نظر می رسند. خیلی اعتماد به نفس ندارند ولی وقتی لازم باشد از خود جرئت نشان می دهند. آنها طالب محیطی گرم هستند. در انتخاب خود بسیار وسواس دارند و اغلب تنها هستند. این گروه دارای طبعی هنرمندانه هستند و به سمت فلسفه گرایش دارند. دارای سازماندهی خوبی است و در هر موقعیتی قابل اعتماد است و روابط را بسیار جدی می گیرد.

23 مرداد الی 1 شهریور

درخت سدر (صمیمی)

دارای زیبایی نادری هستند و می دانند چگونه با محیط سازگار شوند - به تجملات علاقه دارند و از سلامتی خوبی برخوردارند. فردی خجالتی نهستند. غالباً دیگران را کمتر از خود می بینند و دارای اعتماد به نفس بسیار بالایی هستند. مصمم و علاقه مند به گروه افرادی زبردست و دارای خوشبینی سالم هستند. همواره منتظر یک عشق واقعی اند و قادر به گرفتن تصمیم های سریع هستند.

2 شهریور الی 11 شهریور

درخت کاج (منحصر به فرد)

به شراکت های موافق عشق می ورزند. آنها می دانند که زندگی را چگونه راحت بگیرند. بسیار فعال و طبیعت گرا هستند. این گروه افرادی قابل اعتماد و اهل عمل هستند که به سادگی عاشق می شوند ولی احساسات سریعاً او را می سوزاند و تا زمانی که ایده آل خود را نیابد همه چیز برای او ناامید کننده است. در روابط عاشقانه باید مراقب قلب ساده و صمیمی آنها بود که شکسته نشود.

12 شهریور الی 21 شهریور

درخت بید مجنون (مالیخولیایی)

زیبا و پر از مالیخولیا. جذاب و بسیار وابسته به حس تلقین هستند. از هر چیز زیبا و پر سلیقه ، خوششان می آید عاشق سفر بوده و می توانند تحت تأثیر قرار گیرند. آنها دم دمی مزاج صادق- خیالباف و بی قرارند ولی در عین حال پرتوقع و دارای بصیرتی بالا هستند. همواره رنج می کشند ولی اغلب شریکی محکم پیدا می کنند.

22 شهریور الی 31 شهریور

درخت لیموترش (دو دل)

آنچه را زندگی برایش مقرر ساخته خونسردانه می پذیرد. از جنگیدن استرس و رنج کشیدن بیزار است و از تنبلی و بطالت خوشش نمی آید. این گروه اغلب ملایم و دل رحم بوده و برای دوستان خود بسیار وفادار هستند. با استعداد بوده ولی از پشتکار کمی برخوردار هستند و برای همین کمتر استعداد خود را به شکوفایی می رسانند. اغلب در حال شکایت کردن بوده و از درجه حسادت بالایی برخوردارند.

1 مهر

درخت زیتون (خردمند)

عاشق خورشید و گرما هستند. آنها افرادی معقول و متعادل بوده که از پرخاش و خشونت خود دوری می کنند. بردبارند و بشاش و در صحنه های زندگی بسیار خونسرد رفتار می کنند. این گروه بسیار حساس بوده و فارغ از حسادت هستند. آنها عاشق مطالعه و شرکت کردن در جمع مردم خبره هستند.

2 مهر الی 11 مهر

درخت فندق (غیرعادی)

دلربا - بی صبر و خیلی فهیم هستند. مبارزی فعال برای جنبش های اجتماعی بوده محبوب و عاشقی دم دمی مزاج به حساب می آیند. این گروه شریکی بردبار و در قضاوت بسیار دقیق هستند.

12 مهر الی 21 مهر

درخت سماق کوهی (احساساتی)

پر از بشاشیت و دارای موهبت خودخواه نبودن هستند. جنب و جوش ناآرامی و پیچیدگی ها را دوست دارند. هم وابسته و هم مستقل اند. سلیقه خوبی داشته و هنرمندان احساساتی هستند. آنها می توانند شریک خوبی برای زندگی باشند که متأسفانه قدرت بخشش آنها بسیار کم است.

22 مهر الی 1 آبان

درخت افرا (مستقل)

یک فرد معمولی نهستند. آنها پر از تخیل و ابتکارند ولی در عین حال خجالتی و محتاط و کم حرف هستند. این گروه مغرور و دارای اعتماد به نفس بالایی هستند آنها تشنه تجربیات جدید بوده که در بعضی اوقات عصبی می شوند. افراد این دسته دارای پیچیدگی های فراوان بوده و از نعمت حافظه خوب برخوردار هستند. آنها به راحتی یاد می گیرند که زندگی عشق پیچیده دارد ولی می خواهند همواره تأثیر گذار باشند.

2 آبان الی 20 آبان

درخت گردو (پر شور)

سختگیر عجیب و پر از تضاد بوده و اغلب خودخواه هستند. پرخاشجو دارای عکس العمل های غیر منتظره هستند. افراد این گروه نجیب و دارای افقی گسترده هستند که فی البداهه عمل می کنند. بلند پروازی آنها نامحدود بوده و هرگز انعطاف پذیر نیستند. آنها شریکی دشوار و غیرعادی بوده که اغلب دوستشان ندارند ولی همواره مورد تحسین قرار می گیرند. بسیار حسود و احساساتی بوده و هرگز اهل مصالحه نیستند.

21 آبان الی 30 آبان

درخت شاه بلوط (صادق)

این گروه سیاستمدارانی مادرزادند دارای توان بالا در قضاوت بوده و علاقه مند به تأثیر گذاری بر روی دیگران هستند. اغلب فکر می کنند که دیگران آنها را درک نمی کنند فقط یک بار عاشق می شوند و برای پیدا کردن جفت خود دچار مشکلات زیادی می شوند.

1 آذر الی 10 آذر

درخت زبان گنجشک (بلند پرواز)

پر نشاط و سر زنده و به میزان بسیار زیاد جذاب است. این گروه از روی انگیزه آنی و بدون فکر قبلی عمل می کند، پافشاری در هر کاری از خصوصیات آنهاست. از انتظار واهمه ای ندارد. جاه طلب و باهوش و پر استعداد و علاقه مند به بازی با سرنوشت هستند اصولاً دارای تمایلات خودخواهانه و در عین حال بسیار قابل اعتماد و درستکار است آنها چون عاشقی محتاط اند که بعضی اوقات مغزش بر قلب حکمرانی می کند.

11 آذر الی 20 آذر

درخت آلش (خوش سلیقه)

دارای زیبایی آرامش بخش بوده و همواره نگران وضع ظاهر خود هستند. خوش سلیقه بوده و تا جایی که امکان دارد به خود سخت نمی گیرند همواره یک زندگی منظم و معقول را هدایت می کنند. این گروه به ندرت با احساسات خود خوشحال می شوند و همیشه به دنبال مهربانی و آگاهی در یک شریک احساساتی هستند. اغلب به مردم بد گمان بوده و هیچ وقت به تصمیمات خود اعتماد ندارند. افراد این دسته بسیار با وجدان هستند.

21 آذر الی 30 آذر

درخت انجیر (حساس)

خیلی قوی و مستقل بوده و به تناقضات و حرف های نامربوط میدان نمی دهند - زندگی را دوست دارند و همین طور خانواده - بچه ها و حیواناتشان را - شوخ طبع بوده و تنبلی و بطالت علاقه ای ندارند این گروه دارای استعداد و هوش بالفطره هستند.

1 دی

درخت راش (خلاق)

دارای سلیقه خوب و دارای قدرت سازماندهی بسیار بالایی در زندگی و شغل خود هستند. همیشه نگران وضعیت ظاهری خود هستند آنها رهبران خوبی هستند که غالباً ریسک های غیر ضروری انجام نمی دهند. این گروه به تناسب اندام خود از طریق رژیم، ورزش و غیره بسیار علاقه مندند.

2 دی الی 10 دی

درخت سیب (عاشق)

این افراد فریبنده، جذاب و سرارسر پر از انرژی مثبت هستند. اهل خوش و بش حادثه جو حساس و همیشه عاشق اند. دوست دارند عاشق باشند و همیشه عاشقشان باشند. با وفا زوجی پر محبت- بسیار بخشنده و پر استعداد و اصولاً برای امروز زندگی می کنند - آنها فیلسوفانی با فکر آزاد هستند که دارای قوه تخیل بسیار بالا هستند.

11 دی الی 21 دی

درخت صنوبر (مرموز)

دارای سلیقه ای غیر عادی و خوب بوده که تا حدی دارای گرایشات خودخواهانه هستند. این افراد با نزدیکان خود مدارا نموده و تا اندازه ای فروتن هستند. آنها خلاق، کله شق بوده و دارای دوستان بسیار زیاد و بلند پروازی آنها بسیار زیاد است این دسته از مردم بسیار قابل اعتماد هستند.

22 دی الی 4 بهمن

درخت نارون (شریف)

دارای سرشتی مثبت بوده و با سلیقه لباس می پوشند علاقه ای به بخشیدن خطاهای دیگران ندارند. همواره بشاش و علاقه ای به رهبری کردن دارند و دوست ندارند از کسی اطاعت کنند. شریکی صادق و مهربانند که دوست دارند برای دیگران تصمیم بگیرند - نجیب زاده - دست و دلباز و طبع خوبی برای شوخی دارند.

5 بهمن الی 14 بهمن

درخت سرو (با وفا)

قوی، عضلانی سازگار و قانع به آنچه که زندگی به آنها می دهد. خوشبین و خوشنود بوده و بسیار علاقه مند به پول و دانش هستند و از تنهایی متنفرند. عاشقی احساساتی اند که هرگز نمی توانند راضی گردند. بسیار مهربان بوده سرکش و بی دقت اند و سریع خشمگین می شوند.

15 بهمن الی 19 بهمن

درخت سپیدار (بلاتکلیف)

بسیار اهل تجمل به نظر می رسند. خیلی اعتماد به نفس ندارند ولی وقتی لازم باشد از خود جرئت نشان می دهند. آنها طالب محیطی گرم هستند. در انتخاب خود بسیار وسواس دارند و اغلب تنهاست. این گروه دارای طبعی هنرمندانه هستند و گرایشی به سمت فلسفه دارند. دارای سازماندهی خوبی است و در هر موقعیتی قابل اعتماد است و روابط را بسیار جدی می گیرد.

20 به من الی 29 بهمن

درخت سدر (صمیمی)

دارای زیبایی نادری هستند و می دانند چگونه با محیط سازگار شوند - به تجملات علاقه دارند و از سلامتی خوبی برخوردارند. فردی خجالتی نیستند. غالباً دیگران را کمتر از خود می بینند و دارای اعتماد به نفس بسیار بالایی هستند. مصمم و علاقه مند به گروه افرادی زبردست و دارای خوشبینی سالم هستند. همواره منتظر یک عشق واقعی اند و قادر به گرفتن تصمیم های سریع هستند.

30 بهمن الی 9 اسفند

درخت کاج (منحصر به فرد)

به شراکت های موافق عشق می ورزند. آنها می دانند که زندگی را چگونه راحت بگیرند. بسیار فعال و طبیعت گرا هستند. این گروه افرادی قابل اعتماد و اهل عمل اند که به سادگی عاشق می شوند ولی احساسات سریعاً او را می سوزاند و تا زمانی که ایده آل خود را نیابد همه چیز برای او ناامید کننده است. در روابط عاشقانه باید مراقب قلب ساده و صمیمی آنها بود که شکسته نشود.

10 اسفند الی 19 اسفند

درخت بیدمجنون (مالیخولیایی)

زیبا و پر از مالیخولیا. جذاب و بسیار وابسته به حس تلقین هستند. از هر چیز زیبا و پر سلیقه خوششان می آید عاشق سفر بوده و می توانند تحت تأثیر قرار گیرند. آنها دم دمی مزاج، صادق- خیالباف و بی قرارند ولی در عین حال پرتوقع و دارای بصیرتی بالا هستند. همواره رنج می کشند ولی اغلب شریکی محکم پیدا می کنند.

20 الی 29 اسفند

درخت لیموترش (دو دل)

آنچه را زندگی برایش مقرر ساخته خونسردانه می پذیرد. از جنگیدن استرس و رنج کشیدن بیزار است و از تنبلی و بطالت خوشش نمی آید. این گروه اغلب ملایم و دل رحم بوده و برای دوستان خود بسیار وفادار هستند. با استعداد بوده ولی از پشتکار کمی برخوردار هستند و برای همین کمتر استعداد خود را به شکوفایی می رسانند. اغلب در حال شکایت کردن بوده و از درجه حسادت بالایی برخوردارند.

[ پنجشنبه سی ام دی ۱۳۸۹ ] [ 21:26 ] [ ایمان ]

اول فروردین تا 25 فروردین "شاهین"

شاهین، پرنده

مقتدر و توانا هستید. معمولاً با مهارتی که در کارها و عمل تان دارید می توانید از موانع بسیار سخت عبور کنید و در نهایت زرنگی این کار را به گونه ای انجام می دهید که چندان انرژی خود را به هدر ندهید.

26 فروردین تا 22 اردیبهشت "مرغابی "

مرغابی، پرنده

برای رسیدن به هدف هر رنجی را به جان می خرید، اما با این حال برای شما هدف وسیله را توجیه نمی کند. گاهی بی دقت می شوید، بنابراین ضررهایی می بینید.

23 اردیبهشت تا 19 خرداد "قمری"

قمری، پرنده

طبیعتاً آرامش طلب هستید و از یک زندگی آرام لذت می برید و به ندرت از آن خسته می شوید. بردبار، سازگار و در عین حال جذاب هستید.

20 خرداد تا 16 تیر "عقاب "

عقاب، پرنده

شخصیتی بسیار محترم دارید. هیچ گاه به دنبال کارهای بیهوده نیستید و می توانید تنها با نگاه گیرا و نافذ خود مخالفان خویش را سر جایشان بنشانید. بخش بسیار قوی و ممتاز شخصیت شما آن است که قادرید از جنبه های ناچیز و مادی فراتر رفته و ماورای آن را ببینید.

17 تیر تا 13 مرداد "بلبل"

بلبل، پرنده

معمولاً قبل از اینکه دیده شوید صدایتان به گوش می رسد و همیشه حرفی برای گفتن دارید. هر چند بعضی ها اعتقاد دارند که حرف های شما به عمل نمی رسد.

14 مرداد تا 10 شهریور "مرغ ماهی خوار"

مرغ ماهی خوار

شخصیتی رنگی و پرزرق و برق دارید که همیشه مشتاق "رویارویی" است و از این کار لذت می برید. مهمترین مسائل پیرامون خود را به مرور و با خونسردی حل و فصل می کنید. بسیار حساس و تیزهوش هستید.

11 شهریور تا 7 مهر "قو"

قو، پرنده

همانند قو مغرور و سربلندید و شخصیتی پیچیده دارید. با اینکه در ظاهر شخصی بسیار آرام و راحت هستید اما در باطن برای سازگاری کردن خود با محیط اطراف و سرعت دنیای مدرن بسیار تلاش می کنید. به ندرت عصبانی می شوید و سعی می کنید با همه در تفاهم و تعامل باشید.

8 مهر تا 5 آبان "دارکوب "

دارکوب

سختگیر و سختکوش هستید با طاقتی بسیار بالا. برای حمایت از ایده ها و عقایدتان به راحتی خواستار حمایت دیگران می شوید. برخی اوقات به نظر حواس پرت می آیید، اما این فقط ظاهر شماست !

6 آبان تا 3 آذر "باز کوچک"

باز کوچک، پرنده

ذهن هوشیارتان به شما این امکان را می دهد که از یک موضوع به موضوع دیگری بپرید بدون اینکه تمرکز خود را از دست بدهید! با اراده بسیار زیاد روی اهداف خود متمرکز می شوید و از آنچه در اطراف تان می گذرد، آشفته و مضطرب نمی گردید.

4 آذر تا 2 دی "کلاغ "

کلاغ

به غایت گیرا، پرانرژی و مقاوم هستید و همچنین باهوش، در نتیجه در حل مشکلات بسیار ماهر و زیردست هستید. عاشق رقابت بوده و از طبیعت، جنگل و اصولاً محیط های بکر طبیعی بسیار لذت می برید.

3 دی تا 30 دی "حواصیل"

حواصیل، پرنده

جذاب و متفکرید و معمولاً تنها و منزوی به نظر می آیید. در عبور از مسیر زندگی ممکن است در باتلاق هم گرفتار شوید، اما آن قدر محکم و استوارید که از این مشکلات موفق بیرون می آیید.

1 بهمن تا 28 بهمن "سینه سرخ "

سینه سرخ، پرنده

شما یک برون گرای خونسرد هستید که طبع گرم خود را معمولاً پنهان می کنید و گاهی خود رای هستید. بسیار خانواده دوست هستید، اگرچه گاهی کمی ستیزه جو می شوید.

29 بهمن تا آخر اسفند "سهره"

سهره، پرنده

زرنگ، حساس و گوش به زنگ و ذاتاً فردی اجتماعی و خون گرم هستید، چون معتقدید در جمع به نوعی احساس امنیت می رسید که افراد در جای دیگر نمی توانند آن را بیابند. منظم و اهل ورزش هستید.

[ پنجشنبه سی ام دی ۱۳۸۹ ] [ 21:24 ] [ ایمان ]
 
منبع : www.iranika.ir

كسي كه زبانش را حفظ كند خدا عيب او را مي پوشاند. (امام علي «ع»)

كلمات حباب آبند و اعمال قطره طلا (ضرب المثل شرقي)

كار ريشه هاي تلخ و ميوه شيرين دارد. (ضرب المثل آلماني)

نگارش انديشه ها، سرمايه آينده است. (ضرب المثل اسپانيائي)

قيمت و ارزش هر كس به اندازه كاري است كه به خوبي مي تواند انجام دهد. (امام علي «ع»)

به همه عشق بورز، به تعداد كمي اعتماد كن، و به هيچكس بدي نكن. (شكسپير)

چنان باش كه بتواني به هر كس بگوئي مثل من رفتار كن. (كانت)

بهترين يار و پشتيبان هر كس بازوان تواناي اوست.

براي پيشرفت و پيروزي سه چيز لازم است اول پشتكار دوم پشتكار، سوم پشتكار. (لردآديبوري)

كسي كه به جلوي رويش نگاه نمي كند عقب مي ماند. (مثل اسپانيولي)

بالاترين ارزش براي انسان اينست كه راهي به شناخت خويش پيدا كند. (امام علي «ع»)

كسي كه فقط به كمك چشم ديگران مي بيند گول مي خورد. (مثل فرانسوي)

همه كساني كه با تو مي خندند دوستان تو نيستند. (مثل آلماني)

ميراثي گران بهاتر از راستي و درستي نيست. (شكسپير)

اشخاصي را كه از فرصت هاي مناسب زندگي خود كمال استفاده را مي برند خود ساخته مي گويند. (توتل)

ثروت و افتخاري كه از راه نامشروع به دست آمده مانند ابري زودگذر است. (كنفوسيوس)

خوش بين باشيد اما خوش بين دير باور. (ساموئل اسمايلز)

كسي كه از مرگ مي ترسد از زندگي لذت نتواند برد. (اسپانيولي)

زينت انسان در سه چيز است ؛ علم، محبت، آزادي. (افلاطون)

ترقي مولود فعاليت دائمي است زيرا استراحت چيزي به جز انحطاط در بر ندارد.

آنان كه به علم خود عمل نكنند مريض را مانند كه دوا دارد و به كار نبرد. (ديمقراطيس)

گرز برزگ زندگي ممكن است سرم را بشكند اما گردنم را خرد نمي كند. (مثل چيني)

نيروهائي كه براي انداختن كار امروز به فردا مصرف مي شود غالباً‌ براي انجام وظيفه همان روز كافيست.

كسي كه حرف مي زند مي كارد و آنكه گوش مي دهد درو مي كند. (مثل آرژانتيني)

كسي كه خوب فكر مي كند لازم نيست زياد فكر كند. (آلماني)

تنبلي، آدمي را خيالپرست بار مي آورد. (پوسه نه)

بكوش در آباداني دنياي خود چنان چه مي خواهي دائم در آن زندگي كني. (امام علي «ع»)

كسي كه به پشتكار خود اعتماد دارد، ارزشي براي شانس قائل نيست. (ژاپني)

نشانه و مشخصه عاقل ترين مردم، خوش اخلاق ترين آنهاست. (امام صادق«ع»)

كار، عشقي قابل رؤيت است.

آنكه روزگارش به تنبلي گذشت دچار عسرت و پشيماني گشت.

اگر مردم را به حال خود گذاشتي، تو را به حال خودت خواهند گذاشت. (توماس مان)

آزادي در بي آرزوئي است. (بودا)

ديروز را فراموش كنيد، امروز كار كنيد، به فردا اميدوار باشيد.

در عالم دو چيز از همه زيباتر است : آسماني پرستاره و وجداني آسوده. (كانت)

سقف آرزوهايت را تا جائي بالا ببر كه بتواني چراغي به آن نصب كني.

هيچ كس به اندازه ابلهي كه زبانش را نگه مي دارد به يك مرد عاقل شباهت ندارد. (سنت فرانسيس)

تپه اي وجود ندارد كه سراشيبي نداشته باشد. (مثل اسكاتلندي)

پيروزي، به دور انديشي و محكم كاري است. (امام علي «ع»)

كسي كه پرده از روي اسرار ديگران برداشت، رازهاي پنهانش آشكار شود. (امام صادق «ع»)

هر كه گره از كار مسلماني بگشايد خداوند در دنيا و آخرت گره از كارش خواهد گشود. (امام حسين «ع»)

كسي كه به اندازه يك دانه خردل نخوت در دل داشته باشد وارد بهشت نمي شود. (پيامبر «ص»)

كسي كه شهامت قبول خطر نداشته باشد در زندگي به مقصود نخواهد رسيد. (محمدعلي كلي)

تنها كساني تحقير مي شوند كه بگذارند تحقيرشان كنند. (الكس هيل)

من واقعاً فرمول دقيقي براي موفقيت نمي شناسم ولي فرمول شكست را به خوبي مي دانم سعي كنيد همه را راضي نگه داريد. (بيل كازبي)

زندگي شما از زماني شروع مي شود كه اختيار سرنوشت خويش را در دست بگيريد.

اگر همان كاري را انجام دهيد كه هميشه انجام مي داديد همان نتيجه اي را مي گيريد كه هميشه مي گرفتيد.

كسي كه همه راهها را مي جويد، همه را از دست مي دهد.

يكي از مهمترين راههاي خوشبختي، حقير شمردن مرگ است. (لوبون)

جامعه فرزانگي و سعادت مي يابد كه خو اندن، كار روزانه اش مي باشد. (سقراط)

اگر مي خواهي بنده كسي نباشي، بنده هيچ چيز نشو. (ژاك دوال)

بر روي زمين چيزي بزرگتر از انسان نيست و در انسان چيزي بزرگتر از فكر او. (هميلتون)

دانش به تنهائي يك قدرت است. (فرانسيس بيكن)

سخاوت، بخشيدن بيشتر از توان است و غرور، ستاندن كمتر از نياز. (جبران خليل جبران)

دوست بداريد كساني را كه به شما پند مي دهند نه مردمي كه شما را ستايش مي كنند. (دور وبل)

شاد ماندن به هنگامي كه انسان درگير و دار كارهاي ملال آور و پرمسئوليت است، هنر كوچكي نيست. (نيچه)

ارزش انسان به داشته هايش نيست، به چيزي است كه آرزوي بدست آوردنش را دارد. (جبران خليل جبران)

مي توان حقيقتي را دوست نداشت، اما نمي توان منكر آن شد. (روسو)

دانستن كافي نيست، بايد به دانسته خود عمل كنيد. (ناپلئون هيل)

دنيا بسيار وسيع است و براي همه جائي هست، سعي كنيم جاي واقعي خود را پيدا كنيم.

هر اقدامي اگر بزرگ باشد، ابتدا محال به نظر مي رسد. (كارلايل)

آدمي ساخته افكار خويش است، فردا همان خواهد شد كه امروز مي انديشيده است. (موريس مترلينگ)

به توانائي خود ايمان داشتن نيمي از كاميابي است. (روسو)

كسي كه حق اظهار نظر و بيان فكر خود را نداشته باشد، موجودي زنده محسوب نمي شود. (مونتسكيو)

زندگي دشمن شما نيست، اما طرز فكرتان مي تواند دشمن شما باشد. (ريچارد كارسون)

اگر تنها از اميد انتظار معجزه داري در اشتباهي، اميد بايد با حركت توأم باشد. (محمد اقبال)

اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت. (موريس مترلينگ)

فضائي بين پندار و عمل وجود دارد كه با پشتكار پيموده مي شود. (جبران خليل جبران)

اين كه چقدر زمان داري مهم نيست چگونه مي گذراني مهم است. (لينكلن)

انسان هرگز حتي به مرگ هم تسليم نمي شود مگر زماني كه اراده اش ضعيف باشد. (ادكارآلن پو)

همانا زندگي چيزي جز عقيده و جهاد نيست. (امام حسين «ع»)

انسان نمي تواند به همه نيكي كند، ولي مي تواند نيكي را به همه نشان دهد. (رولن)

نوابغ بزرگ زندگي نامه بسيار كوتاهي دارند. (امرسون)

نه ترن، نه ريل ها، اصل نيستند، اصل حركت است. (ژيلبر سيسبرون)

مصمم به نيك بختي باش، نيك بخت مي شوي. (لينكلن)

بدي را با عدالت پاسخ دهيد، مهرباني را با مهرباني. (كنفوسيوس)

اگر مي خواهي در برابر قاضي نايستي، قانونمند زندگي كن. (ولتر)

شاخ پربار سر بر زمين مي نهد و عظمت آن هم چنان در فروتني او جلوه گر است. (گاندي)

تولد و مرگ اجتناب ناپذيرند، فاصله اين دو را زندگي كنيم. (سانتابان)

خداوند همه چيز را در يك روز نيافريده است پس چه چيز باعث شده كه من بينديشم كه مي توانم همه چيز را در يك روز بدست بياورم.

زندگي دشوار است اما من از او سرسخت ترم.

همت آن است كه هيچ حادثه و عارضه اي، مانع آن نگردد. (ابن عطا)

مرد بلند همت تا پايه بلند به دست نياورد از پاي طلب ننشيند. (كليله و دمنه)

صاحب همت در پيچ و خم هاي زندگي، هيچ گاه با ياس و استيصال رو به رو نخواهد شد. (ناپلئون)

سرچشمه همه فسادها بيكاري است، شيطان براي دست هاي بيكار، كار تهيه مي كند. (پاسكال)

كار و كوشش ما را از سه عيب دور مي دارد، افسردگي، دزدي و نيازمندي. (ولتر)

بيش از حد عاقل بودن، كار عاقلانه اي نيست. (مثل فرانسوي)

جواهر بدون تراش و مرد بدون زحمت ارزش پيدا نمي كنند. (مثل چيني)

از دشتمن خودت يكبار بترس و از دوست خودت هزار بار. (چارلي چاپلين)

علت هر شكستي عمل كردن بدون فكر است. (الكس مكنزي)

بدبختي انسان از جهل نيست از تنبلي است. (ديل كارنگي)

آنچه ما بكاريم درو مي كنيم و سرنوشت ما را به جزاي كارهايمان خواهد رسانيد. (اپيكوس فيلسوف)

بدون باختن برنده نمي شوي. (مثل روسي)

انسان فرزند كار و زحمت خويش است. (داروين)


اشخاص بزرگ و با همت به كوه مانند، هر چه به ايشان نزديك شوي عظمت و ابهت آنان بر تو معلوم شود و

 

مردم پست و دون همانند سراب مانند كه چون كمي به آنان نزديك شوي به زودي پستي و ناچيزي خود را بر تو آشكار سازند. (گوته)

 


ادامه مطلب
[ پنجشنبه سی ام دی ۱۳۸۹ ] [ 20:29 ] [ ایمان ]

- زندگي پر اهميت ترين چيزي است که تاکنون مورد بحث بشريت بوده است .

- اگر زندگي را به درستي معنا نکنيم ، هر آنچه را که از ابتدا مي آموزيم و يا تجربه مي کنيم ، بي فايده خواهد بود .

- عزيز من ، اي هستي جاودان ، عالم بيرون را رها کن و از منابع بي کراني که در درون و در دسترس تو قرار دارد ، نهايت لذت را ببر .  

- آموختن هيچ چيز ، با شانس و تصادف حاصل نمي شود. بايستي با اشتياق به دنبالش رفت و با جديت به آن پرداخت .

- هدف از زندگي «آموختن» است. در زندگي چيزهاي زيادي براي يادگيري وجود دارد .

- يکي از شگرف ترين و در عين حال ساده ترين ابزار براي يادگيري بيشتر و رشد بيشتر ، عمر بيشتر است .

- زندگي يعني عمر ، زندگي عمر کردن است .

- پيروزي تو با کار و عملي که انجام آن همت گماشته اي ، همراه است و فقط در گرو کار عمر شادي و مسرت حاصل مي شود .

- حل پيچيدگي هاي در زندگي و کشف رموز آن نياز به شهامت و اراده اي دارد که از انگيزه ي و اشتياق دروني سرچشمه مي گيرد .

- تنها اشخاص کنجکاو مي توانند بياموزند و فقط انسان مصمم و با اراده مي تواند بر موانع راه علم و دانش غلبه کند .

- هميشه ميزان اشتياق و علاقه براي يادگيري ، مهم تر از ميزان هوش و فراست شخص براي يادگيري است .

- زندگي همچنان بايد ادامه پيدا کند و حس کنجکاوي بايد زنده نگه داشته شود و شخص هوشمند نبايد تحت هيچ شرايطي به زندگي پشت کند .

- اساس تلاش ما بايد بهره گيري از فرصت ها باشد ، فرصت ها راهي براي شکوفاي استعدادها و بهره گيري از ظرفيت ها است. اين فرصت ها را بايد به ديگران نيز بدهيم .

- بايد در سيستم آموزشي خود روش درست زيستن را هم وارد کنيم ، ما در مدرسه اطلاعاتي را کسب مي کنيم اما چگونگي به کارگيري دانش خود را نمي دانيم .

- در دوران تحصيل ممکن است عده اي نمرات عالي کسب نمايند اما کساني که در مواجه با مشکلات زندگي پيروز بيرون مي آيند ، نمرات عالي تري دارند .

- هميشه بايد حاصل شکست ها و ناکامي ها ، پيروزي هاي لذت بخش باشد از گذشته بايد درسهاي بسيار مهم و اثر بخش بياموزيم .

- اگر زنده هستي بايد حرکت کني ، جنب و جوش داشته باشي ، جست و خيز کني ، سرو صدا راه بيندازي و نشان بدهي با مرده تفاوت داري .

- بياموزيد که هميشه از «روند» يادگيري لذت ببريد .

- هزار بار آزمايشي که در اختراع لامپ کردم و نتيجه اي نداد ، هرگز به عنوان شکست تلقي نکردم ، زيرا هزار و يکمين آزمايش در موفقيت را به روي من گشود.   اديسون

- زندگي هميشه درسهاي آموزنده ي و فراواني به ما مي دهد ، آموختن و به کارگيري اين درسها به وجود ما بستگي دارد .

- سراسر زندگي ديگران و نيز سراسر زندگي خود من ، براي من درس است .

- داشتن ابتکار و درک هر مطلبي ، مهم تر از انبار کردن علوم است. «انيشتين »

- هر علمي بدون شک ، نتيجه اي در پي خواهد داشت ، پس بايد همواره مراقب کاري که مي کنيم باشيم .

- تجربه بهترين آموزگار است به شرطي که ما هم دانش آموز خوبي باشيم .

- نتيجه تحصيل بايد متحول کردن شخصيت فرد و روشن کردن مفهوم زندگي براي او و ديگران باشد .

- تصميم گيرنده نهايي در زندگي خود شما هستيد ، اين شما هستيد که تصميم مي گيريد کداميک از مسائلي که در زندگي رخ مي دهد «صحيح است» و کداميک «غلط است» ، کداميک «مفيد است» و کداميک «مضر ».

- شناختن واقعي خود يعني «اکتشاف» هر کس خود را اختراع مي کند و عده ي بسيار کمي هستند که خود را کشف مي کنند .

- آوايي که از اعماق وجودمان مي شنويم ، روح اميدوار را مأيوس نخواهد کرد. شکسپير

- بهترين توصيه و نصيحت به فرزندان اين است که ابتدا آنها را کشف کنيد ، سپس آنها را راهنمايي کنيد .

- غير قابل درک ترين چيز در اين جهان اين است که تصور کنيم آن چيز قابل درک است.   «انيشتين »

- تنها کساني پاک و مقدس اند که صداي خدا را در قلب خود بشنوند و بر زبانشان جاري کنند .

- من عاشق پروردگارم ، زماني که خداشناسي را شروع مي کنيد ، او را از همه زيباتر و مهربانتر خواهيد يافت .

- مذهب من سفارش و تمجيد فروتنانه از آن روح عظيم ولايتناهي است که خود را در جزيي ترين ذرات در جهان هستي نشان مي دهد تا ما قادر باشيم با ذهن و انديشه ي نارساي خود آن را درک کنيم.   اينشتين

- آگاهي و معرفت اکتسابي نيست ، ما بايد خودمان آن را به تنهايي و در يک سفري که کسي ما را همراهي

  نمي کند ، کشف کنيم .

- مهم تر از علمي که براي کسب حقايق به کار مي رود ، کشف راههايي است که با آن بتوانيم در مورد آن حقايق ، تفکر و انديشه کنيم .

- تنها خوبي موجود در جهان ، علم و معرفت و تنها شر و زشني در جهان جهل و ناداني است.   «سقراط »

- عشق به خود پايه و اساس ساير عشق ها است .

- از هر امکاني براي ترقي ، يادگيري و پيشرفت خود بهره برداري کن .

- زندگي بسيار کوتاه است و درسهاي زيادي وجود دارد که بايد آموخته شود ، کساني که همه چيز را به تأخير مي اندازند بازنده هستند .

- هر روز ، تجربه هاي جديدي در انتظار شماست ، هستي هميشه نو و تازه است ، به طوري که هرگز چيزي را دوبار تجربه نمي کنيد .

- تجربه ، علم کاربردي است ، پس تجربه کن و زندگي خود را به يک کلاس علمي تبديل ساز .  

- اگر در برابر شر مقاومت کنيد ، به زوري ناپديد خواهيد شد و شما آسوده خواهيد شد .

- جسم خود را نيز مانند روح خود همواره قوي و نيرومند نگه دار .

- زندگي پر از ماجراهاي جالب و هيجان انگيز است ، هرگز شانس خود را براي يافتن آنها از دست ندهيد.   «جرج برناردشاو »

- خود تان را باور کنيد و بپذيريد ، اگر بتوانيد خودتان را قبول کنيد ، بزرگترين راز زندگي را آموخته ايد .

[ پنجشنبه سی ام دی ۱۳۸۹ ] [ 20:28 ] [ ایمان ]


کتله خور

نوروز امسال اگر سری به غار کتله خور زنجان بزنید، احتمالا جدیدترین سیستم سینمای سه بعدی را در این غار خواهید دید. البته به شرطی که تا آن زمان عملیات نصب این سینما در غار به پایان برسد. مجید یوزباشی مدیر غار كتله‌خور زنجان اعلام کرده است که امكانات موجود در محوطه غار كتله‌خور باید در شأن بزرگ‌ترین غار خشكی ایران و جهان باشد و به همین دلیل قرار است به منظور رونق هر چه بیشتر این غار، اولین سینمای سه بعدی ایران در این غار نصب شود.

 

یوز باشی با اشاره به این که اقدامات اكتشافی زیادی در این غار انجام‌شده است، گفت: «تا كنون 30 كیلومتر از این غار توسط گروه‌های كارشناسی ایرانی، آلمانی و سوییسی شناسایی شده، اما انتهای غار هنوز نامشخص است. هم‌چنین مسیرهای زیادی در غار برای بازدید گردشگران ساخت شده و مسیرهای بازدید دیگری در حال آماده‌سازی است.»

یوزباشی همچنین درباره ساخت سینمای سه‌بعدی در محوطه غار كتله‌خور تا نوروز 1390، گفت: «در این سینما، فیلم‌های سه‌بعدی گرفته‌شده از طبقات پایین، قسمت‌های صعب‌العبور و مكان‌های زیرین غار كه هنوز امكان دیدن آنها وجود ندارد، نمایش داده می‌شود.»

 

در این سینما، فیلم‌های سه‌بعدی گرفته‌شده از طبقات پایین، قسمت‌های صعب‌العبور و مكان‌های زیرین غار كه هنوز امكان دیدن آنها وجود ندارد،

 نمایش داده می‌شود

 

علاوه بر این، قرار است تا نوروز امسال، راه ارتباطی منتهی به این غار که وضعیت مناسبی ندارد ساماندهی شده و فضای سبز محوطه غار کم گسترش پیدا کند.

کتله خور

محمد مهدی احمدیان، مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان هم گفت: «لایه های زیرین این غار که مردم از آن بازدید نمی کنند زیبایی های بیشتری دارد و به همین دلیل ما با استفاده از فناوری های نوین، فیلمبرداری سه بعدی انجام داده و سپس این فیلم ها را در سینمای سه بعدی که در محل اتاق انتظار غار راه اندازی خواهد شد، در معرض دید مردمی قرار می دهیم که در انتظار ورود به غار و بازدید از آن هستند.»

البته به گفته احمدیان این طرح نیاز به سرمایه گذاری 200 میلیون تومانی دارد که در صورت تامین آن، تا نوروز سال 90 به بهره برداری می رسد.

 

به وجود آمدن قندیلها به اشکال مختلف مثل شیر خوابیده، پنجه شیر، پای فیل، لباس عروس، قلع شمع، سگ شکاری، دست شیطان، نخل سوخته، مریم مقدس، دو جادوگر، سفره عقد و عروس و داماد و گفته های زمین شناسان مبنی بر پیدا نشدن انتهای غار، وجود مسیرهای دیگر  را ثابت می کند

 

زیباترین غار جهان

غار کتله خور زنجان که عنوان زیباترین غار آهکی جهان را یدک می کشد، بعد از غار علی صدر گردشگرپذیرترین غار ایران به شمار می رود. این غار به طول تقریبی 10 کیلومتر در پنج کیلومتری بخش گرماب از توابع شهرستان خدابنده واقع شده و در بهار سال 1331 هجری شمسی توسط یک هیئت کوهنوردی و با همکاری مرحوم سید اسدالله جمالی شناسایی و کشف شد.

در گویش آذری کتله به معنی پستی و بلندی و ناهمواری های داخل غار و خور به معنی راحتی و آسانی است که به صورت کلی معنی پستی و بلندیهای راحت و دنج را دارد.

کتله خور

فاصله این غار با مرکز شهرستان 85 کیلومتر است و برای دسترسی به آن باید از آبادی‌های کرسف و زرین رود گذشته و با پشت سر گذاشتن گرماب، در قسمت شمال این منطقه به دهانه غار برسید.

هم اکنون این غار به صورت سه طبقه خشک و طبقه چهارم به بعد مسیرهایی نیز به صورت آب بوده و زمین شناسان احتمال تشکیل چهار طبقه دیگر را تا سفره آب زیرزمینی داده اند که در سال 2003 میلادی حدود 30 کیلومتر از مسیرهای متعدد غار توسط زمین شناسان آلمانی و سوئیسی نقشه برداری شد و از سال 72 تاکنون تقریبا 5.2 کیلومتر آن به صورت رفت و برگشت آماده بازدید شده است.

به وجود آمدن قندیلها به اشکال مختلف مثل شیر خوابیده، پنجه شیر، پای فیل، لباس عروس، قلع شمع، سگ شکاری، دست شیطان، نخل سوخته، مریم مقدس، دو جادوگر، سفره عقد و عروس و داماد و گفته های زمین شناسان مبنی بر پیدا نشدن انتهای غار ، وجود مسیرهای دیگر را ثابت می کند.

 مجموعه تفریحی غار کتله خور هم با 12 سوئیت تک خوابه و دو خوابه امکاناتی نظیر حمام، سرویس بهداشتی فرنگی و ایرانی، وسایل پخت و پز، شومینه و ... را در اختیار مسافران کتله خور قرار می دهد. این مجموعه چشم انداز مناسبی به غار دارد و دسترسی از آن به کوه و محیط سد غار ساده است.

 منابع: فارس، ایسنا، جام جم

 

[ پنجشنبه سی ام دی ۱۳۸۹ ] [ 19:50 ] [ ایمان ]
مشهد کاوه

مشهد کاوه، جايي است که همه اهالي آن، از پير و جوان، زن و مرد كاوه آهنگر را به خوبي مي‌شناسند. روستايي در حاشيه زاينده‌رود که بيشترين شهرتش را مديون آرامگاهي است که در ميانه آن قرار گرفته و در درون ساختمان آن چهار مزار وجود دارد؛ مزارهايي که به اعتقاد روستاييان منطقه، به کاوه آهنگر و خانواده او تعلق دارد.

 


 

آرامگاه يک حفاظ چوبي دارد با سه سنگ. سنگ مزار مياني که از همه بزرگ‌تر است مربوط به قباد پسر کاوه است که در شاهنامه از او به عنوان «کارن کاوگان» ياد شده، سنگ سمت راست که کوچک‌تر است مربوط به دختر کاوه آهنگر است. مزار کاوه آهنگر نيز در خارج اين ضريح قرار دارد. آرامگاهي که نام آن، به روستاي محل قرارگيري اش داده شد تا مردم اين روستا را به نام «مشهد كاوه» بشناسند.

متن هاي تاريخي را که بگرديد، نام مشهد کاوه را به دو صورت کواديه و کواليه مي بينيد. کواديه (کوا + ديه) به معني سرزمين کاوه است. اما خيلي ها اين واژه را به کلمه شواليه در زبان فرانسه و cavalery در زبان انگليسي نسبت مي دهند و دليل آن را شهامت و جنگجويي کاوه مي دانند.

 

متن هاي تاريخي را که بگرديد، نام مشهد کاوه را به دو صورت کواديه و کواليه مي بينيد. کواديه (کوا + ديه) به معني سرزمين کاوه است. اما خيلي ها اين واژه را به کلمه شواليه در زبان فرانسه و cavalery در زبان انگليسي نسبت مي دهند و دليل آن را شهامت و جنگجويي کاوه مي دانند

 

مشهد کاوه

روستاي ساحلي مشهد کاوه را بايد در دوازده کيلومتري شهر چادگان در استان اصفهان ببينيد. جايي در چند کيلومتري سرچشمه زاينده رود که اخيرا باستان شناسان جسد نوزادي متعلق به عصر آهن يعني حدود سه هزار سال پيش را در تپه اي بنام آشنا در اين روستا کشف کرده اند.

اين آثار که نشان مي‌دهد تمدن زاينده رود با تمدن سيلک و همچنين تمدن مرودشت پيوند داشته است، مهر تاييدي بر اين ادعاي باستان شناسان است که تمدن‌هاي حاشيه زاينده‌رود را از کهن‌ترين تمدن‌هاي به وجود آمده در سرزمين ايران مي دانند.

تا پيش از ساخته شدن سد و به دنبال آن درياچه زاينده‌رود، تپه آشنا در حد مياني دلتاي رود «آراگون» از سرشاخه‌هاي زاينده‌رود و رودخانه کوچک «آشنا» قرار داشته است. اينک اين تپه جزيره‌اي در ميان درياچه زاينده‌رود است.

اگر گذارتان به مشهد کاوه بيفتد، مي توانيد در اطراف اين روستا دو برج بزرگ را ببينيد که يکي سالم‌تر مانده و نشان از اهميت اين منطقه در دوران‌هاي پيش دارد. علاوه بر اين، بازمانده ساختار يک دژ، در نزديکي آبادي جمالو به نام «مزدکيان» وجود دارد که مردم، اين محل را زادگاه مزدک، بنيان‌گذار آيين مزدکي مي‌دانند.

 

روستاي ساحلي مشهد کاوه را بايد در دوازده کيلومتري شهر چادگان در استان اصفهان ببينيد. جايي در چند کيلومتري سرچشمه زاينده رود که اخيرا

باستان شناسان جسد نوزادي متعلق به عصر آهن يعني حدود

 سه هزار سال پيش را در تپه اي بنام آشنا در اين روستا کشف کرده اند

 

مشهد کاوه

بهترين زمان سفر به مشهد کاوه، ارديبهشت ماه است که سراسر اين منطقه با گل‌هاي رنگارنگ پوشيده شده است. مشهد کاوه، علاوه بر تمام جاذبه هاي تاريخي اش، فرصت خوبي براي تفريح و ماهيگيري در کنار روستائيان منطقه به شما خواهد داد!

از آنجا که اين روستا در مرز استان اصفهان با استان چهار محال بختياري قرار دارد علي رغم ترک زبان بودن مردم، آداب و رسوم مردم منطقه بسيار نزديک به آداب و رسوم ايل بختياري است. طبيعت بکر و زيباي اين روستا هر سال ايرانگردان بسياري را به اين خطه مي کشاند.

 منابع:

خبرگزاري ميراث فرهنگي

پورتال روستاي مشهد کاوه

[ پنجشنبه سی ام دی ۱۳۸۹ ] [ 19:42 ] [ ایمان ]
آبشار آتشگاه لردگان طولانی ترین آبشار ایران است که در چهارمحال و بختیاری خودنمایی می کند. این آبشار 3کیلومتری که به آبشار مینیاتوری ایران معروف است، یکی از بی نظیر ترین جاذبه های طبیعی کشور به شمار می رود که در 190 کیلومتری شهرکرد و در40 کیلومتری شهر لردگان قرار دارد و به دره‌ای می ریزد که با پستی و بلندی های خود آبشارهای کوچک متعددی را ایجاد می کند که یکی از بی نظیرترین ترین جلوه های طبیعت را به وجود می آورد.

طولانی ترین آبشار ایران

مسیر این آبشار از محل چشمه تا اتصال به رودخانه خرسان از فضای پرسیب و سرسبزی می گذر که در آن می توانید انواع درختان و گیاهان جنگلی کمیاب را ببینید.

رودخانه خرسان یکی از سرچشمه های اصلی رودخانه بزرگ کارون و از ارتفاعات برفگیر دنا و زاگرس مرکزی در جنوب استان اصفهان و شمال کهگیلویه و بویر احمد سرچشمه می گیرد و پس از الحاق چندین رود و چشمه دیگر در استان چهار محال بختیاری وارد استان خوزستان می شود.

طولانی ترین آبشار ایران

برای رسیدن به این آبشار باید به 40 كیلومتری شهر لردگان، پس از روستاهای میلاس و سردشت شوش در روستای آتشگاه سفر کنید. روستای آتشگاه كه خاطرات سرداران عیلامی را به یاد می‌آورد،‌ دره‌‌ای تنگ و زیبا با خصوصیات بكر و طبیعی است که در میان آن، نهر خروشانی جاری است و سنگ‌های آهی و گچی و درختان كهنسال گردو، چنار، بلوط و زبان گنجشك پیرامون آن را فرا گرفته‌اند.

در فاصله‌ 200 متری‌ دره‌ هم دو آبشار نسبتا بزرگ‌ خواهید دید که در کنار عناصر زیبای‌ طبیعی‌ مانند دره‌، سبزه‌زار و اقلیم‌ مناسب‌، فضای‌ بسیار فرحبخشی‌ را جهت‌ گذران‌ اوقات‌ فراغت‌ فراهم‌ آورده‌اند.

 

طولانی ترین آبشار 
ایران

جاده آسفالته، نشیمنگاه، آلاچیق، سرویس بهداشتی و دسترسی به روستاهای اطراف از امکانات موجود درآبشار اتشگاه لردگان است.

اگر گذارتان به لردگان افتاد، یادتان باشد که سری هم به پیست اسكی چلگرد در حاشیه روستای چلگرد بزنید که در بخش شرقی دامنه كوه كاركنان واقع شده است.

طولانی ترین آبشار ایران

چشمه برم، چشمه سندگان، امام‌زاده شهسوار در 45 كیلومتری باختر لردگان، امام‌زاده جعفر در 5 كیلومتری باختر لردگان و امام‌زاده حسن در 75 كیلومتری خاور لردگان هم از دیگر دیدنی های این منطقه هستند.

 منابع:

جام جم آنلاین

 فرمانداری استان چهارمحال و بختیاری

[ پنجشنبه سی ام دی ۱۳۸۹ ] [ 19:38 ] [ ایمان ]
سالار دو اویونی (Salar de Uyuni) بزرگترین نمکزار دنیاست که در جنوب غربی بولیوی قرار دارد. منطقه ای با مساحت 10هزار کیلومتر مربع که لایه شفافی از نمک سطح آن را پوشانده است.

سالار دو اویونی

اما سالار دو اویونی بیش از آن که به دلیل وسعتش معروف شده باشد، شهرتش را مدیون نمک های شفافی است که آبی آسمان را روی زمین منعکس می کنند! آنقدر که تشخیص قدم زدن روی زمین یا آسمان برای گردشگرانی که از سراسر دنیا به دیدن این نمکزار آمده اند، دشوار می شود.

سالار دو اویونی

در فصل های مرطوب و بارانی سال لایه ای از آب روی نمک ها را می پوشاند و آن وقت نمکزار درست شبیه یک آینه غول پیکر عمل می کند!

سالار دو اویونی

گردشگرانی که به سالار دو اویونی سفر کرده اند معتقدند که قدم زدن در این نمکزار، به خصوص وقتی که چشم به زمین آینه ای آن داشته باشید، نه تنها کار ساده ای نیست، بلکه در طولانی مدت می تواند آنقدر بینایی و درک بصری شما را تحت تاثیر قرار دهد که جهت یابی و تسلطتان را بر اطراف از دست بدهید!

سالار دو اویونی

مردم محلی، درباره این نمکزار افسانه هایی را نقل می کنند که بر اساس آن، این دریاچه از اشک چشم یکی از موجودات اساطیری فرهنگ آمریکا شکل گرفته است که وقتی همسرش او را ترک کرد، چند شبانه روز گریست و از اشک چشم او این نمک زار زلال و آینه ای ساخته شد!

سالار دو اویونی
سالار دو اویونی
سالار دو اویونی

 

[ پنجشنبه سی ام دی ۱۳۸۹ ] [ 19:35 ] [ ایمان ]


رهورد


رهورد، روستاي کوچک و بکري است که براي ديدن آن بايد به يکي از سالمترين شهرهاي جهان سفر کنيد. قوچان، شهري که از سوي سازمان بهداشت جهاني به عنوان يکي از هزار شهر سالم معرفي شده است. از قوچان، بايد سري به بخش باجگيران و دهستان دولتخانه بزنيد تا بتوانيد از روستاي رهورد و تپه هاي تاريخي آن ديدن کنيد. روستايي با يک شهر مدفون شده به نام "شهر زر" و ده ها اثر باستاني که از روزگار اشکانيان به جا مانده است.

 

رهورد روستايي است سرسبز با آب و هواي کوهستاني که در 35 کيلومتري شمال غربي شهرستان قوچان واقع شده است. اين شهرستان استان خراسان رضوي امسال از سوي.

به گفته کارشناسان، نام رهورد برگرفته است از ره ورد يعني راه گل (شقايق) که در ارديبهشت ماه نماي بهشتي واقعي را به خود مي گيرد يا به روايتي ديگر برگرفته از کلمه رهبر به علت شرايط حاکميتي تاريخي و سياسي جغرافيايي حاکم بر پيرامون خود است.

 

روستاي باستاني

وسط روستا تپه اي بلند از گل رس با حفره هاي باريک، راهها و اتاقهايي مجلل وجود دارد که بيانگر دوره هاي متوالي و طولاني مدت تاريخي شهر مدفون شده «شهر زر»  يا «شهر فيروزه» بوده است. معماري و اشياء بدست آمده از اين تپه گوياي تمدني بسيار پيشرفته است.

سيري در تاريخ دولت اشکانيان و مرکزيت قوچان (آساک قديم) به عنوان قلب دولت اشکانيان نشان مي دهد که شهر زر جايگاه شخصيتهاي اصلي و خانواده حاکمان دولت اشکانيان بوده است.

رهورد

دور تا دور رهورد را حصار بلندي از تپه ها و کوه هاي بلند احاطه کرده است. تپه هاي اطراف طوري انتخاب شده اند که تسلط کامل براي حفاظت و ديدباني تپه مرکزي شهر زر را داشته باشند. در اين روستا تپه اي مدفون شده در ميان تپه هاي باستاني وجود دارد.

همچنين قرار گرفتن سردابه اي که تنها در زمان کشف حدود 50 جسد و خطوط حکاکي شده بر روي ديوارهاي آن شناسايي شد از ديگر شگفتيهاي اين روستا است اما متاسفانه در زمان کشف تپه مرکزي و تپه ها و آثار باستاني مجاور آن بسياري از اشياءعتيقه پيدا شده در آن منطقه توسط دلالان و کلاهبرداران با ارزانترين قيمت به موزه هاي اروپا قاچاق شدند و اکنون تعداد اندکي از آنها در موزه آستان قدس رضوي موجود است.

با وجود برخورداري روستا رهورد از جاذبه هاي مختلف تاريخي و سياحتي و واقع شدن آن در بهترين نقطه از شهرستان قوچان تا کنون از سوي سرمايه گذاران بخش گردشگري مورد توجه قرار نگرفته و اکنون در اين منطقه گردشگري هيچ اقامتگاهي اعم از هتل، هتل آپارتمان، متل و ... وجود ندارد.

 

رهورد

«حيدرعلي»

اگر در دهه اول محرم گذارتان به رهورد بيفتد، مي توانيد يکي از قديمي ترين سنت هاي عزاداري کشور را در اين روستا ببينيد که شايد معروف ترين سنت و رسم اين روستا باشد. اين مراسم که به «حيدرعلي» معروف است، در صبح روز تاسوعا در محل مسجد روستا برگزار مي شود و در آن مردان و جوانان دور علم بزرگي که در ميانه ميدان نصب شده، دست چپ را بر شانه ها هم گذاشته و دايره بزرگي را تشکيل مي دهند و همه افراد به سمت راست حرکت مي کنند.

عزاداران در حرکت هاي موزون هم زمان 2ضربه برسينه مي زنند و در حالي که پاي راست خود را بالا مي آورند، ضربه سوم را بر روي ران مي زنند. يک نفر  به عنوان ميدان دار که صداي رسا نيز دارد، دم مي گيرد و يک کلمه را ميدان دار و کلمه ديگر را سينه زنان مي گويند، مثلا کلمه «حيدر» را ميدان دار و کلمه «علي» را سينه زنان مي گويند و برعکس آن نيز گفته مي شود.از ديگر ذکرهايي که در اين مراسم گفته مي شود «حيدر- علي»، «حسن- حسين» ،«حسين-شهيد» و «امام- شهيد» است.

در اين مراسم که حدود 15 تا 20 دقيقه به طول مي انجامد، در ابتدا حرکات آهسته آغاز مي شود و کم کم سرعت مي گيرد و در شور  نهايي يکي از عزاداران يا ميدان دار ذکر صلوات بر محمد (ص) مي گويد و سپس عزاداران با صداي بلند سه مرتبه «يا علي» يا «ياحسين» گفته و به چاووشي خواني مداح جمع گوش مي دهند.

 

 

 

منابع: خبرگزاري مهر

ويکي پديا

پورتال روستاي رهورد

[ یکشنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۹ ] [ 12:43 ] [ ایمان ]


نقّاشی و شخصیت کودک

اشاره

کودک با تمام وجود و شخصیت ذهنی و عاطفی خود، نقاشی می کند؛

اگر زبان نقاشی های کودکان را بدانیم، متوجه می شویم که در ورای شکل و ساخت نقاشی ها، رموزی از شخصیت کودک نهفته است.

در این مقاله به تحلیل های روان شناسان از نقاشی کودکان، اشاره می شود.

 

1- شکل آدم

هنگامی که کودک شکل آدمی را می کشد، قبل از هر چیز، شکل خود و یا درکی را که از بدن و تمایلاتش دارد بیان می کند؛ اگر اعضای آدمک، در مجموع، متناسب باشد، احتمالاً کودک کاملاً سازگار است؛

برعکس، اگر آدمک در اندازه ای بسیار کوچک یا در گوشه ای از کاغذ باشد، به این معناست که خود را کم ارزش و پایین تر از دیگران می داند.

کودکانی که خود را بالاتر از بقیه می دانند، آدمک هایی با اندازه های بزرگ رسم می کنند. این کودکان دارای اختلال عاطفی هستند و معمولاً کودکانی زود رنج و حساس هستند.

 

2- خانه

خانه، نماد پناهگاه و هسته ی اصلی و گرم خانوادگی است؛

اگر خانه هایی که کودک می کشد، دارای گل و باغچه، درهای بزرگ و پنجره و پرده های رنگین و دودکش بخاری باشد، نشان دهنده ی زندگی سعادتمند است، برعکس خانه ی بدون در ورودی، با دیواره های بلند، که از بقیه ی خانه ها جدا مانده است، نشان دهنده ی روابط نامطلوب در خانواده است.در سنین 5 تا 8 سالگی، نشانه ی خجالتی بودن و وابستگی شدید او به مادر، بعد از 8 سالگی نماینده ی احساس خود کوچک بینی و تنهایی کودک و در نوجوانی، نشان دهنده ی شرم و حیای زیاده از حد و داشتن احساسات رقیق است.

 

3- درخت

نقّاشی و شخصیت کودک

برای تحلیل نقاشی درخت، باید سه قسمت آن را مشخص کرد که عبارتند از: ریشه، تنه، شاخه ها و برگ ها.

ریشه که در خاک نهفته است، تمایلات درونی است. تنه، بیان گر مشخصات دائمی و عمیق و پایدار شخصیت است. شاخه ها و برگ ها، بیان گر راه های ارتباطی کودک با دنیای خارج است.

 

تنه ی درخت ممکن است کوتاه یا بلند باشد. در سنین پیش دبستانی، تنه ی درخت را بلند ترسیم می کنند؛ ولی در سنین بالاتر، این نشان دهنده ی عقب ماندگی یا بیماری عصبی و آرزوی برگشت به دوران کودکی است. تنه ی کوتاه درخت، نشانه ی جاه طلبی و بلندپروازی کودک است. تنه ی درخت ممکن است مستقیم و صاف یا کج کشیده شود که در حالت دوم، نشان گر بی ثباتی کودک است.

 

کشیدن درخت با برگ های زیاد و درهم، بیان گر شخصیت فرو رفته ی کودکی است که آمادگی تغییر و تحول ندارد.

کشیدن درخت با شاخه های مختلف، که هر کدام به سویی کشیده شده است، نمایان گر کودکی است که مسائل را به سادگی می فهمد و قادر به ارتباط با دیگران است و در عین حال به راحتی می تواند خود را با محیط سازگار کند.

 

4- خورشید و ماه

تصویر خورشید، بیان گر امنیت، گرما، قدرت و به نظر برخی پژوهندگان، نماد پدر مطلوب است. وقتی رابطه ی کودک و پدر خوب است، همیشه خورشید در نقاشی های کودک به طور کامل در حال درخشیدن نمایان می شود و اگر این رابطه مطلوب نباشد، خورشید به رنگ قرمز تند یا سیاه که مضطرب کننده است، کشیده می شود؛ بنا به نظر اوبن، ماه اغلب نشان دهنده نیستی است؛ زیرا زمانی که خورشید، یعنی نماد زندگی ناپدید می شود، ظهور می کند؛ به همین دلیل، بسیاری از کودکان آن را در نقاشی هایی که از قبر و قبرستان می کشند، به کار می گیرند.

 

5- حیوانات

نقّاشی و شخصیت کودک

وجود حیوان در نقاشی کودک، ممکن است به دلیل وفور حیوان در دور و بر او یا به دلیل احساس گناه و تقصیری باشد که کودک در موقعیت های خاص حس کرده و چون جرئت آن را ندارد که گناه خود را ترسیم کند، ترجیح می دهد احساسات و عادات و تمایلات خود را در قالب حیوانی نشان بدهد و آن حیوان را وادار به حرکت و رفتاری کند که خود، شجاعت و قدرت ابراز آن را ندارد.

 

نقاشی خانواده

در نقاشی خانواده باید به چند نکته توجه کرد:

1- فاصله ی بین اشخاص نقاشی

2- برجسته نمودن اشخاص

3- بی ارزش کردن اشخاص

1. فاصله ی بین اشخاص: اعضای یک خانواده هماهنگ در نقاشی کودکان، همیشه با هم و دست در دست هم نشان داده می شود. نزدیک شدن دو یا چند شخصیت در نقاشی، نشان دهنده ی انس و الفت واقعی آن ها، یا تمایل کودک به آن هاست.

2. برجسته نمودن اشخاص: در بیش تر نقاشی هایی که کودکان از خانواده ترسیم می کنند، همیشه یک شخصیت اصلی وجود دارد که کودک بیش تر احساس خود را، چه به صورت عشق و ستایش، چه به صورت ترس و دلهره بر او مستقر می کند. این شخصیت اصلی یا برجسته، غالباً قبل از دیگران کشیده می شود؛ زیرا او مهم تر از دیگران است.

3. بی ارزش کردن اشخاص: وقتی کودک در نقاشی خود، یکی از اعضای خانواده را ترسیم نمی کند، آگاهانه یا ناآگاهانه، آرزوی نبودن آن شخص را دارد. این پدیده بیش تر در مورد خواهران یا برادران روی می دهد. گاهی دیده می شود که کودک خودش در نقاشی حضور ندارد، دلیلش این است که کودک احتمالاً در خانه و میان خانواده احساس راحتی نمی کند.

 

رشد معلم

[ پنجشنبه بیست و سوم دی ۱۳۸۹ ] [ 9:51 ] [ ایمان ]
 
منبع : خبرآنلاين

هرچند سال گذشته مشخص شد كه ماه آب دارد، اما بررسي دوباره نمونه‌هاي جمع‌آوري شده در ماموريت‌هاي آپولو نشان داده كه زير پوسته ماه نيز مرطوب است و منشاء شكل گيري ماه نمي‌تواند برخورد جسمي با زمين باشد.

محمود حاج‌زمان: لري تيلور همواره مي‌گفت كه اگر زماني در ماه آب پيدا شود، اسمش را عوض خواهد كرد! اما وي هيچ‌گاه انتظار نداشت كه تحقيقات خودش روزي اين حقيقت را برملا كند.

به گزارش نيچر، سنگ‌شناس دانشگاه تنسي در اولين كنفرانس علوم سياره‌اي و قمري كه در سال 1970 / 1349 برگزار شد، تنها 32 سال سن داشت. در آن كنفرانس همكاران وي نتايج بررسي‌هاي خود را از صخره‌هاي ماه، كه در سال قبل از آن و طي ماموريت آپولو 11 جمع‌آوري شده بود، تشريح كردند. آنچه كه تيلور در نمونه‌ها ديد، تنها آهن فلزي خالص بود. اين نكته نشان مي‌داد كه هيچ آبي در محيط اطراف وجود ندارد كه باعث زنگ‌زدن آهن شود. ساير نتايج نيز منجر به شكل‌گيري يك مرز بين دانشمندان شد: ماه كاملا خشك است و هميشه هم همين‌طور بوده‌است.

چهل سال بعد و در همان كنفرانس ساليانه كه اين دفعه در هيوستون تگزاس برگزار مي‌شد، تيلور و همكارانش اعلام كردند كه آنها تمام اين مدت را اشتباه مي‌كردند. در گردهمايي هفته گذشته، سه گروه مختلف شواهدي را عرضه كردند كه نشان مي‌داد بلور‌هاي موجود در صخره‌هاي آتشفشاني جمع‌آوري شده توسط فضانوردان آپولو، حاوي مقدار زيادي آب، در حد چند هزار قسمت در ميليون است.

ماه خشك، ماه آبدار
اين يافته‌ها هنگامي‌كه به آب يخ‌زده سطح ماه نگاه بياندازيم معناي بيشتري پيدا مي‌كند. وجود آب در سطح ماه در سال گذشته، توسط ماهواره ال‌كراس ناسا و سفينه چاندرايان1 هند كشف شد. مطالعات جديد بر روي نمونه‌هاي آپولو، نشانه‌هايي را از آنچه كه درون ماه به انتظار ما نشسته‌است فراهم مي‌كند.

نتايج جديد نشان مي‌دهد كه درون ماه همواره حاوي آب بوده‌است. اين مطلب نظريه‌هايي را كه درباره شكل‌گيري ماه طي يك برخورد آتشين و سرد شدن يكباره جسم آن است، به چالش مي‌كشد. نتايج همچنين نشان مي‌دهد كه نقش دنباله‌دارها در انتقال آب به ماه، بسيار مهم‌تر از آن چيزي است كه دانشمندان در گذشته تصور مي‌كردند.

ليندا الكينز از ماه‌شناسان انستيتو فناوري ماساچوست، MIT، مي‌گويد: «يافته‌هاي جديد يك انقلاب محسوب مي‌شود.»

به گفته تيلور، نخستين شواهد درباره رطوبت درون ماه در سال 2008 / 1387 منتشر شد. در آن زمان محققان مقادير ناچيزي آب را در خرده‌هاي آبگينه آتشفشاني به‌دست آمده از ماموريت آپولو پيدا كردند. اين كار به كمك پيشرفت طيف‌نگارهاي يوني حاصل شد كه مي توانستند چنين حجم اندكي از آب را نمايان سازند.

اگرچه نمونه‌هاي آتشفشاني شواهدي را دال بر وجود آب در داخل ماه ارائه مي‌كردند، اما اين شواهد محدوديت‌هايي داشتند. اين نمونه‌ها در فوران‌هاي آتشين شكل گرفته‌اند كه مشخصا شيمي آنها را تغيير داده‌است. در نتيجه آنها نماينده‌هايي نامطمئن براي صخره‌هاي درون ماه هستند.

منبع آب چيست؟
اما اكتشافات جديد درباره آب، مربوط به يك منبع كاملا متفاوت است. بلورهاي معدني ريز بازالت تيره، كه در درياهاي ماه پيدا شده است. اين بلورها در دشت‌هاي وسيع گدازه آتشفشاني كه زماني اين درياها را پر كرده بود، شكل گرفته‌اند و حاوي مقادير بسيار بيشتري آب نسبت به خرده‌هاي آبگينه هستند.

به گفته تيلور، به دليل شكل‌گيري بازالت در شرايط آرام‌تر نسبت به فوران‌هاي آتشين ايجاد كننده آبگينه‌ها، برآورد مقدار آب موجود در زير پوسته ماه را با استفاده از اين صخره‌ها راحت‌تر و مطمئن‌تر است.

سه گروه تحقيقاتي به نتايج متفاوتي درباره مقدار آب گذشته ماه رسيدند، اما همه آنها پيش‌بيني مي‌كنند كه آب درون ماه، ده‌ها هزار برابر بيشتر از مقداري است كه در گذشته تصور مي‌شد. با اين وجود، مقدار اين آب هنوز كمتر از زمين است.

يك ماه با چنين رطوبتي مي‌تواند يك محيط فعال‌تر باشد. آب نقطه ذوب پوسته صخره‌اي را كاهش مي‌دهد و شكل‌گيري ماگما را آسان‌تر مي‌سازد. آب همچنين امكان جابه‌جايي صخره‌ها را درون ماه فراهم مي‌كند. اين نكته به ماه اجازه مي‌دهد كه سريع‌تر از آنچه كه دانشمندان در گذشته فكر مي‌كردند سرد شود و مي‌تواند پاسخي براي برخي از معماهاي زمين‌شناسي ماه باشد.

يكي از گروه‌هاي تحقيقاتي مدركي از منشاء آب پيدا كرده‌است. جيمز گرين‌وود از دانشگاه وسليان كنتاكي كشف كرده‌است كه آب موجود در ماه، داراي نسبت دوتريم يا هيدروژن سنگين به مراتب بالاتري در مقايسه با آب موجود در زمين است. نسبت كشف شده براي ماه، مشابه اين نسبت براي دنباله‌دارها است.

معماي پيچيده
نسبت دوتريم موجود در آب ماه يك شگفتي محسوب مي‌شود. تصور مي‌شد كه ماه در اثر برخورد يك جسم با اندازه‌هاي مريخ به زمين، اندكي پس از شكل‌گيري آن به وجود آمده باشد. در اثر اين برخورد بخشي از سياره ذوب شد و صخره‌هاي گداخته‌اي را به فضا پرتاب كرد كه در نهايت به يكديگر پيوسته و در اثر سخت شدن، ماه را به‌وجود آوردند. اين تصوير به اين معنا است كه زمين و ماه بايد نسبت مشابهي از آب سنگين داشته باشند.

اما تركيب به مراتب سنگين‌تر آب موجود در نمونه‌هاي ماه، محققان را مجبور كرده‌است كه به دنبال توضيحات جديدتري باشند. به گفته تيلور يك ايده اين است كه دسته‌اي از دنباله‌دارها، اندكي پس از برخورد اوليه كه باعث شكل‌گيري ماه شد، به آن برخورد كرده‌اند. دنباله‌دارها با زمين نيز برخورد كرده‌اند اما به دليل اينكه سياره جوان حاوي منابع آب بسيار بيشتري بود، آب سنگين موجود در دنباله‌دارها نتوانست تاثير زيادي بر تركيب آب زمين بگذارد.

يك گزينه ديگر اين است كه گرماي حاصل از برخورد، آب سبك‌تر موجود در ماه را تبخير كرده و باعث غني شدن آب سنگين ماه شده است. شايد هم جسم برخورد كننده خود حاوي مقادير عظيمي از آب سنگين بوده‌است.

الكينز مي‌گويد: «همه اينها ممكن است منجر به تجديد نظر در نظريه برخورد كننده غول‌پيكر شود.»

اما هنوز براي چنين كاري زود است. نتايج مربوط به آب سنگين مي‌تواند تنها نشان‌دهنده يك غني‌شدگي نقطه‌اي باشد. چنين چيزي به عنوان مثال مي‌تواند مربوط به نمونه‌گيري از محل برخورد يك دنباله‌دار باستاني باشد. همچنين برخي از محققان هنوز متقاعد نشده‌اند كه آنطور كه نمونه‌هاي جديد اشاره مي‌كند، ماه يك محيط مرطوب باشد.

چيپ شيرر از دانشگاه نيومكزيكو، كلرين موجود در صخره‌هاي آتشفشاني را آناليز كرده‌است. كلرين مي‌تواند اطلاعاتي درباره آب باستاني فراهم كند. به گفته وي، غلظت آب تخمين زده شده توسط سايرين بالاتر از حدي است كه نتايج آزمايشات وي نشان مي‌دهد.

با تمام اين اوصاف به نظر مي‌رسد كه بايد منتظر باشيم و ببينيم كه در آينده چه اتفاقي مي‌افتد. آيا ماه واقعا آبدار است؟!

[ سه شنبه بیست و یکم دی ۱۳۸۹ ] [ 12:5 ] [ ایمان ]
 
منبع : http://h-n-1386.blogfa.com/post-24.aspx

در عصري كه ما زندگي مي كنيم آزمايشهايي كه چشمان جهانيان را خيره مي كند ازجمله آزمايشهايي كه براي يافتن توالي اجزاي يك ژنوم، شكافتن ذرات ريز اتمي در شتابدهنده ها و تجزيه وتحليل ستارگاني كه با ما ميلياردها سال نوري فاصله دارند نياز به ميليونها دلار سرمايه گذاري دارند و تجزيه وتحليل اطلاعات به دست آمده از ابزارهاي پيشرفته دراين آزمايشها ماهها به طول مي انجامد.
«رابرت كريز» عضو گروه فلسفه دانشگاه نيويورك در استوني بروك كه مورخ آزمايشگاه ملي بروك هيون هم هست، از فيزيكدانان خواست ده آزمايش برتر جهان فيزيك را نام ببرند. برخلاف انتظار عصر ما كه آزمايشهاي پيچيده توسط تيمهاي برجسته دانشگاهها و مراكز تحقيقات صورت مي پذيرد ده آزمايش برتري كه به عنوان زيباترين آزمايشهاي فيزيك در طول تاريخ انتخاب شد توسط ده فيزيكدان بسيار سرشناس انجام شده بود كه دستياران چندان زيادي هم نداشتند. ازهمه جالب تر اين كه اين آزمايشهايي كه در فهرست زيباترين آزمايشهاي فيزيك جاي گرفتند نيازي به كامپيوترهاي فوق پيشرفته بسيار مدرن نداشتند. اين ليست در مجله اين ماه Physics World به چاپ رسيده است . دراينجا به جاي آن كه به اين آزمايشها به ترتيب رتبه بپردازيم به ترتيب تقدم وتأخر زماني انجام اين آزمايشها، به اين ده آزمايش محبوب در فيزيك خواهيم پرداخت.

http://www.jazirehdanesh.com/files/physics/pages/physics_main.jpg

۱ـ اندازه گيري محيط زمين توسط اراتوستن رتبه هفتم را به دست آورد.

 هنگام انقلابين [اصطلاح اخترشناسيSolstice] در ظهر روزي كه آفتاب در شهر آسوان مصر هيچ سايه اي ندارد به گونه اي كه نور خورشيد قادر است به طور مستقيم به ته يك چاه برسد، موردتوجه اراتوستن ـ كتابدار شهر اسكندريه در سه قرن پيش از ميلاد مسيح ـ قرار گرفت. اراتوستن در چنين روزي درست هنگام ظهر كه در آسوان سايه وجود ندارد در شهر اسكندريه سايه را اندازه گيري كرد، چاره اي نبود جز اين كه زمين را كروي درنظر بگيرد. چون سايه در اسكندريه نسبت به خط عمود هفت درجه بود. محيط هردايره ۳۶۰درجه است براساس اندازه گيري اراتوستن ميان اسكندريه وآسوان ۷درجه فاصله بود. [واحد اندازه گيري درآن زمان به جاي متر «Stadium» بود] با سفر ميان دوشهر اسكندريه وآسوان معلوم شد كه فاصله آنها براساس واحد اندازه گيري Stadium، ۵۰۰۰ است. به اين ترتيب هفت درجه از ۳۶۰درجه ۵۰۰۰ استاديوم اندازه گيري شده بود پس محيط زمين براساس محاسبات اراتوستن ۲۵۰۰۰۰استاديوم بود.

۲ـ آزمايش گاليله درمورد سقوط اجسام رتبه دوم را به دست آورد.


در اواخر دهه ۱۵۰۰ميلادي گاليليو گاليله Galileo Galilei كه كرسي استادي دانشگاه پيزا را داشت دانش متعارف زمان خود را زير سؤال برد . با انداختن دو شيء از بالاي برج پيزا كه وزنشان برابر نبود نشان داد كه شيءسنگين تر زودتر از جسم سبك تر فرود نمي آيد. اگر اين كشف را در دوران ارسطو انجام داده بود به قيمت شغلش تمام مي شد.

 3-آزمايش گاليله با گوي هاي غلتان برروي سطح شيب دار رتبه هشتم را به دست آورد.

 دراين آزمايش گاليله ثابت كرد كه مسافت با زمان به توان دو نسبت مستقيم دارد وسرعت [Velocity كه با علامت اختصاري Vنمايش مي دهند] در جريان آزمايش ثابت باقي مي ماند.


4ـ انكسار نور با منشور توسط نيوتن رتبه چهارم را به دست آورد.

 ايساك نيوتن درسالي به دنيا آمد كه گاليله مرد. نيوتن فارغ التحصيل كالج تثليث كمبريج (سال ۱۶۶۵) بود. اين بار هم نيوتن دانش متعارف به جامانده از دوران ارسطو را زير سؤال برد. تلقي مردم از نور خورشيد مانند برداشت ارسطو بود ونور را خالص مي دانستند. با وجودي كه مردم رنگين كمان را ديده بودند. تا پيش از عبور نور از منشور وتجزيه آن به هفت رنگ حتي فكرش را نمي كردند نور متشكل از اين رنگها باشد.

۵ـ آزمايش كاونديش در مورد ميله و پيچش رتبه ششم را به دست آورد.

 از تئوريهايي كه نيوتن در مورد گرانش داده بود يكي اين بود كه نيروي جاذبه ميان دوجسم رابطه مستقيم با جرم به توان دو و رابطه معكوس با فاصله به توان دو دارد. در قرن هجدهم، هنري كاونديش براي اندازه گيري قدرت گرانش آزمايشي انجام داد او يك ميله چوبي دومتري كه به دوسر آن دوكره فلزي نصب شده بود انتخاب و با سيم اين ميله چوبي را آويزان كرد. با همين وسايل ساده كاونديش موفق به اندازه گيري ثابت گرانشي gravitational Constant شد. اين آزمايش زمينه اندازه گيري جرم زمين هم بود.

۶ـ آزمايش تداخل ـ نور يانگ مقام پنجم را به دست آورد.


همه تئوريهاي نيوتن درست از آب درنيامد. او مي گفت نور از ذرات تشكيل شده است و به صورت موج منتشر نمي شود. در سال۱۸۰۳ توماس يانگ، درصدد برآمد به اثبات برساند نحوه حركت پرتوهاي نور به صورت موج است. او در پنجره سوراخي ايجاد كرد، همه پنجره ها را به دقت با پوششي ضخيم پوشاند بعد از يك آيينه براي تغيير جهت پرتويي از نور كه از طريق اين سوراخ وارد مي شد، استفاده كرد با استفاده از يك كارت كه عرض آن يك ميليمتر بود جلوي نيمي از سوراخ را گرفت در نتيجه به توالي نوارهاي سايه و روشن مشاهده كرد، اين پديده در صورتي قابل توضيح است كه پرتوهاي نور مانند امواج در يكديگر تداخل ايجاد كنند. بعدها اين آزمايش را با دوسوراخ انجام دادند و نتيجه واضح تري به دست آمد.

۷ـ آزمايش پاندول فوكو رتبه دهم را به دست آورد.

دانشمندان سال پيش پاندولي را به قطب جنوب بردند و مهر صحت بر آزمايش زدند كه در سال۱۸۵۱ توسط ژان برنارد لئون فوكو با يك پاندول آهني ۳۰كيلوگرمي آويزان از گنبد پانتئون انجام شد. فوكو به گوي يك پاندول سوزن گرامافون وصل كرده بود و روي زمين زير گوي حلقه اي از شن هاي مرطوب قرار داد. در مقابل حيرت همه نشان داد كه با وجودي كه حركت پاندول به جلو و عقب هدايت شده بود اما پاندول حركتي دوار انجام داد. يعني در واقع كف پانتئون در حال گردش بود و يا به عبارت بهتر زمين در حال چرخيدن حول محور خود بود. در پاريس هر ۳۰ساعت پاندول در جهت عقربه هاي ساعت يك دور را كامل مي كند. در نيمكره جنوبي اين گردش در خلاف جهت عقربه هاي ساعت است. همانطور كه دانشمندان معاصر نشان داده اند در قطب جنوب دوره گردش كامل پاندول ۲۴ساعت است.

۸ـ آزمايش قطره روغن ميليكان رتبه سوم را به دست آورد.

 قرنها بود كه دانشمندان الكتريسيته را چه در مورد رعد و برق چه الكتريسته ساكن ناشي از تماس برس با موي سر مشاهده كرده بودند. در سال۱۸۹۷ تامسون فيزيكدان بريتانيايي پايه گذار اين دانش شد كه الكتريسيته از ذراتي به نام الكترون كه بار منفي دارند تشكيل شده است. رابرت ميليكان آمريكايي در سال۱۹۰۹ موفق به اندازه گيري بار منفي در الكترونها شد. براي اين كار از چندوسيله ساده استفاده كرد. با استفاده از افشانه هايي كه ادكلن را به صورت افشانه درمي آورند روغن را در يك محفظه شفافي افشاند كه دوطرف آن به دوسر يك باطري متصل بودند. به اين ترتيب يك سر محفظه مثبت و سرديگر آن منفي بود.
زماني كه نيروي گرانش با نيروي جاذبه الكتريكي كه قطرات روغن باردار را به سمت خود مي كشيد برابر مي شد قطره در ميان آسمان و زمين معلق مي ماند. در واقع در حالت عادي اين قطره به خاطر نيروي گرانش بايدپايين مي افتاد اما در اثر نيروي جاذبه الكتريكي در حال حركت به سمت قطب مخالف بود چون دونيرو برابر شدند اين قطره روغن از حركت بازايستاد. با همين وسايل ساده ميليكان موفق به اندازه گيري بار الكتريكي يك الكترون شد.

۹ـ آزمايش كشف هسته توسط رادرفورد مقام نهم را كسب كرد.


در سال۱۹۱۱ را در فورد و همكارانش با بمباران يك لايه بسيار نازك طلا با ذراتي به نام آلفا متوجه اين حقيقت شدند كه درصدي از اين ذرات منحرف و درصدي درست در جهت مقابل بازمي گردند به اين ترتيب رادرفورد موفق شد مدل قديمي آرايش هسته و الكترون را كه به «مدل كيك آلو» معروف بود به چالش بكشاند.

10ـ آزمايش ماكس پلانك و تئوري كوانتوم رتبه اول را كسب كرد.

 در مورد نور نه حق به جانب نيوتن بود ونه يانگ نه مي توان نور را فقط ذرات فوتون دانست و نه امواج. در اوايل قرن بيستم ماكس پلانك و بعد آلبرت انيشتين نشان دادند كه نور به صورت بسته هاي بسيار كوچكي منتشر و جذب مي شود كه به آن فوتون مي گويند. در عين حال آزمايشهاي ديگر هم موجي بودن حركت نور را به اثبات مي رسانند.
براي اثبات در اينجا به جاي آزمايش از سوراخ يانگ و پرتوهاي نور از پرتوهاي الكترون استفاده ميشود. ذرات، براساس قوانين كوانتومي، پديده اي شبيه به نور در آزمايش تداخل يانگ از خود برجاي مي گذارند اگرچه اين آزمايش در سال۱۹۶۱ توسط كلاوس جانسون از توبينگن انجام شد اما در اين سالها ديگر يافته هاي دانش به قدري زياد و گسترده شده بود كه ديگر نمي توانست نامهايي ابدي مثل نيوتن و انيشتين در اذهان مردم دنيا بيافريند.

[ سه شنبه بیست و یکم دی ۱۳۸۹ ] [ 12:1 ] [ ایمان ]
 

فيزيكدانان كوانتمي دانشگاه كاليفرنيا كشف عجيبي كرده اند كه به گونه اي نشان مي دهد جسمي كه در مقابل يك فرد قرار گرفته و ديده مي شود مي تواند به صورت همزمان در جهاني موازي نيز وجود داشته باشد.

به گزارش مهر، اين كشف به واسطه ذره اي كوچك و فلزي انجام گرفته است؛ براده اي به قطر يك تار مو، جسمي كه بسيار ريز است اما در عين حال مي توان آن را با چشم غير مسلح نيز مشاهده كرد.

دانشمندان اين ذره را در كاسه اي مخروطي و تاريك سرد كرده و تمامي هواي اطراف آن را به منظور حذف ارتعاش خارج كردند. سپس محققان ذره را مانند يك دياپازون حركت داده و مشاهده كردند ذره در زماني واحد حركت كرده و متوقف مي شود.

چگونه اين پديده را درك كنيم؟

براي درك اين پديده كه كاملا غير ممكن به نظر مي رسد، بايد بسيار بسيار كوچك انديشيد، حتي كوچكتر از اتمها، الكترونهايي كه به دور هسته اتم در گردشند، در آن واحد در حالتهاي چند گانه حركت مي كنند كه ثابت كردن آنها تقريبا غير ممكن است. به بيان ساده تر مي توان گفت زماني كه فردي در شهر اكلاهاما به ديدن مادر خود مي رود در جهان موازي كه ذرات اتمي وي در آن حضور دارند همان فرد در خانه مشغول تماشاي تلويزيون است.

به گفته دانشمندان شايد اين پديده كاملا غير واقعي به نظر آيد اما بر پايه علم حقيقي رخ مي دهد. بر اساس يكي از نظريه هاي فيزيكي زماني كه پديده اي در يك حالت مشاهده مي شود اين پديده جهان را به دو بخش تقسيم مي كند. نظريه چند حالتي بر اين پايه استوار است كه جهان فعلي طي مشاهده انسان متوقف شده و انسان تنها يكي از واقعيات در حال وقوع را مشاهده مي كند. براي مثال مي تواند توپ فوتبال را ببيند كه در هوا در پرواز است، اما شايد در جهان موازي اين توپ در همان لحظه سقوط كرده باشد و يا شايد اصلا فردي در آن لحظه مشغول بازي فوتبال نباشد.

بسياري از فيزيكدانان بزرگ پايه هاي علمي جهان چند حالتي را حتي اگر نتوان آن را به اثبات رساند قبول دارند. "شان كرول" از موسسه تكنولوژي كاليفرنيا يكي از اين فيزيكدانان بوده و معتقد است تا زماني كه نتوان تمدنهاي فوق پيشرفته بيگانه را تصور كرد كه پي به واقعيت اين نظريه برده اند، انسانها تحت تاثير امكان وجود جهانهاي ديگر قرار نخواهند گرفت. وي در عين حال معتقد است هرگز فردي قادر به ابداع دستگاهي نخواهد بود كه با استفاده از آن بتوان ميان اين جهانها ارتباط برقرار كرد.

درك واقعيت جهان موازي بستگي شديدي به درك انسان از زمان دارد. به گفته "كرول" ما زمان را به صورت واقعي احساس نمي كنيم، تنها شاهد گذشت آن هستيم. براي مثال گذشت زمان در هنگام يك مسابقه هيجان انگيز بسيار سريع و در سر كلاس يك درس كسل كننده كاملا كند است. يا هنگامي كه فردي تلاش دارد با تاخير در دفتر كارش حاضر نشود، دقايق براي وي با سرعتي باور نكردني مي گذرند اما چند دقيقه باقي مانده از ساعت كار به راحتي با چندين ساعت برابري مي كنند.

بازگشت به آينده

"فرد آلن ولف" از دانشمندان فيزيك كوانتم نيز معتقد است زمان به شكل يك خيابان يك طرفه به نظر مي آيد كه از گذشته به سوي حال در حركت است، اما با در نظر گرفتن نظريه هاي قابل ملاحظه اي كه در سطح كوانتمي ارائه شده اند، ذرات در آن واحد به سمت عقب و جلو در حركتند. در صورتي كه بتوانيم از بخش "جلو و عقب رفتن در آن واحد" صرف نظر كنيم، شانس درك بخشي از فيزيك را از خود گرفته ايم.

به گفته "ولف" زمان در ماشينهاي كوانتمي به صورت مستقيم حركت نمي كند بلكه حركتي زيگزاگ داشته و به همين دليل وي معتقد است امكان ساختن ماشيني كه بتواند زمان را منحرف كند، وجود دارد.

به گفته "ريچارد گات" فيزيكدان دانشگاه پرينستون "سرگئي كريكالو" فضانورد روسي كه در 6 ماموريت فضايي حضور داشته است نسبت به بقيه انسانهاي روي زمين 48/1 ثانيه جوانتر است زيرا وي در سرعتي بسيار بالا در مدار حركت كرده است و كم سن تر بودن نسبت به بقيه به معني جهش به آينده و تجربه نكردن زمان حال مشابه با ديگران است. به گفته وي از جهتي مي توان گفت اين فضانورد به سوي آينده سفر كرده و دوباره بازگشته است!

"گات" مي گويد نيوتن باور داشت زمان پديده اي جهاني است و تمامي ساعتهاي جهان به صورت يكسان حركت مي كنند. اكنون با توجه به نظريه نسبيت خصوصي اينشتين مي توان گفت سفر به آينده امكان پذير است. با در نظر گرفتن نظريه گرانش اينشتين، قوانين فيزيك از منظري كه امروز آنها را درك مي كنيم نشان مي دهند حتي سفر در زمان به سوي گذشته نيز امكانپذير است اما براي مشاهده امكان اين سفر بايد قوانين جديد فيزيكي در سطح كوانتمي فراگرفته شوند.

درك اين قوانين نيز با استفاده از ذره اي فلزي و بسيار كوچك و كاسه اي مخروطي شكل آغاز شده است. در واقع فيزيكدانان دانشگاه كاليفرنيا با ابداع خود مقياس ماشينهاي كوانتمي را به ابعاد بزرگتري تغيير دادند.

بر اساس گزارش فاكس نيوز، مسئله بعدي فراگرفتن چگونگي كنترل ماشينهاي كوانتمي و استفاده از آنها براي اجسام بزرگتر است. در اين صورت شايد بتوان با دستكاري تنها چند الكترون كوچك به جهان موازي دست پيدا كرد

. منبع : مهر

[ سه شنبه بیست و یکم دی ۱۳۸۹ ] [ 12:0 ] [ ایمان ]
کشف ذرات بوزون هیگز و تایید وجود سیاره های شبه زمینی، نفوذ به اسرار پیچیده مغز انسان و چهارمین قلمرو حیات، کشفیات احتمالی هستند که در سال 2011 در انتظار انسان به سر می برند.

به گزارش خبرگزاری مهر، برخی از این اکتشافات احتمالی که امکان دسترسی به آنها در سال جدید میلادی بسیار ممکن و نزدیک است را به نقل از فاکس نیوز مشاهده می کنید:

کشف بوزون هیگز: امکان کشف ذرات بوزون هیگز در سال 2011 بسیار قوی است. نظریه وجود این ذرات بنیادین که گفته می شود جرم تمامی مواد از آن ناشی می شود از سال 1964 مطرح شده است اما هرگز امکان ردیابی این ذرات به وجود نیامده است. به گفته "کریستوفر رمبسر" فیزیکدان ذره ای در سرن، جایی که بزرگترین برخورد دهنده ذره ای جهان در آن راه اندازی شده است، در صورتی که طبیعت با دانشمندان یاری کند، می توان این ذرات را در سال 2011 کشف کرد. وی می گوید در حالی که برخورد دهنده بزرگ هادرون همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد هر آنچه که برای ردیابی و مشاهده این ذرات مورد نیاز است در دسترس فیزیکدانان قرار دارد.

 

 

پیشنهای جایزه 10 میلیون دلاری برای کشف اسرار مغز: در سال 2011 احتمال بالایی برای ارائه جایزه بزرگ 10 میلیون دلاری یا XPrize برای ساخت فناوری های عصبی ویژه مغز انسان وجود دارد. اولین بخش احتمالی برای چنین جایزه ای می تواند جایزه بزرگ عصب شناسی آموزش باشد که به بررسی روند یادگیری در مغز و ارائه شیوه هایی برای بهبود دادن یادگیری در مغز دانش آموزان اختصاص خواهد گرفت. جایزه بزرگ معلولان نیز می تواند به افزایش و ارتقا روند بهبود عملکرد بدن بیمارانی که دچار آسیبهای نخاعی شده اند، اختصاص پیدا کند. اختصاص دادن چنین جوایزی حتی می تواند به مهار تله پاتی مجازی پرداخته و به این شکل روشی برای تعامل مستقیم انسان و رایانه ها را فراهم آورد و در عادی ترین شرایط راه های کنترل یا درمان بسیاری از بیماری های مرتبط با مغز از جمله آلزایمر را در اختیار پزشکان قرار دهد. این برنامه توسط انجمن XPrize پشتیبانی مالی خواهد شد.

 

 

استفاده از ماهواره ها برای دسترسی رایگان به اینترنت: "کوستا گراماتیس" اینترنت را بخشی از حقوق طبیعی میلیاردها انسانی می داند که هنوز توانایی دسترسی به یکی از قدرتمندترین ابزارهای ارتباطاتی قرن 21 را ندارند و از این رو وی حرکتی را برای خریداری یک ماهواره و ارسال آن به مداری جدید از زمین آغاز کرده است تا بتواند به این شکل امکان دسترسی رایگان یک یا چند کشور در حال توسعه را به اینترنت رایگان امکان پذیر سازد. سازمان غیر تجاری گراماتیس با نام "یک حق انسانی" در تلاش است با جمع آوری سرمایه ای 150 هزار دلاری از طریق کمکهای مالی بتواند اجرای برنامه دقیق پروژه را آغاز کند.

 

 

اعلام وجود قلمرو چهارم حیات: محققان در ماه اکتبر سال گذشته از کشف دومین ویروس بزرگ جهان خبر دادند که CroV نام داشته و جانداران تک سلولی دریایی را به خود آلوده می کند. بزرگی این ویروس بر اساس ابعاد ژنوم آن محاسبه شده است زیرا این ویروس از ژنومی متشکل از 730 هزار جفت ژنتیکی برخوردار است که این ابعاد دو برابر ابعاد ژنوم یک ویروس معمولی است. رتبه اول بزرگی در میان ویروسها به ویروسی به نام Mimivirus اختصاص دارد که ژنوم آن از یک میلیون و 200 هزار جفت ژنتیکی تشکیل شده است.

 

 

به نظر می آید در آینده احتمال کشف ویروسهای بزرگ رو به افزایش بگذارد زیرا این دو ویروس بزرگ تنها اعضای دور یک خانواده هستند و می توان نتیجه گرفت انواع دیگری نیز مشابه آنها در جهان وجود داشته باشد. این ویروسها که حیات آنها به مکانیزم سلولی جانداران آلوده شده وابسته است موجودات زنده ای تلقی نشده و در سه قلمرو شناخته شده حیات یعنی یوکاریوتها، پروکاریوتها و "آرچیا" نمی گنجند، با این همه ساختار شگفت انگیز ژنتیکی این ویروسها باعث شد تا محققان برای این موجودات قلمروی جدید از حیات را در نظر بگیرند که مانند دیگر جانداران در دیگر قلمروهای حیات، از قوانین تکامل پیروی می کنند، قلمرویی که در سال جدید اطلاعات تکمیل تری از آن به دست خواهد آمد.

تایید رسمی وجود سیاره ای شبه زمینی در خارج از سامانه خورشیدی: در زمینه کشف سیاره های فراخورشیدی و شبه زمینی ادعاهای زیادی انجام گرفته است، سیاره ای سنگی و هم اندازه زمین که در مدار ستاره ای که در بخش قابل سکونت جهان هستی واقع شده در حرکت است. "استیون ووگ" اخترشناس دانشگاه کالیفرنیا معتقد است که انسان پس از کشف سیاره GJ 581g به این هدف دست پیدا کرده است، سیاره ای که یکی از 6 سیاره در حال گردش در مدار ستاره میزبانش در صورت فلکی لیبرا است و به عنوان اولین سیاره شبه زمینی با قابلیت وجود حیات معرفی شده است. از آنجایی که گروه های دیگر اخترشناسان وجود چنین سیاره ای را تکذیب کرده اند، انتظار می رود در سال جدید میلادی یا سال پس از آن حضور چنین سیاره ای به صورت رسمی به تایید برسد.

 

 

درک دقیق عملکرد ژنها: مطالعات در زمینه ارتباط میان ژنتیک و رفتارهای انسان در این روزها به شدت سرعت گرفته و تا به حال رابطه میان ژنها و پرخاشگری، نامرتبی و حتی آزادی خواهی طی چند ماه گذشته کشف شده است. با این همه آشکار است که ساختار ژنتیکی انسان سرنوشت وی را رقم نمی زد. از این رو با رشد مطالعه و افزایش درک انسان از ژنتیک و ارتباط آن با محیط می توان تمامی اسرار این ذرات کوچک اما پیچیده را درک کرد. کاهش یافتن هزینه مورد نیاز برای دستیابی به توالی ژنتیکی یکی از گزینه هایی است که می تواند تعداد کشفیات در علم ژنتیک را در میان انسانها افزایش دهد از این رو در سال 2011 نباید تنها در انتظار مشاهده یک کشف بزرگ ژنتیکی در جهان بود.

 

 

مصرف ماهی آزاد تراریخته: قرار است در سال 2011 ماهی آزاد تراریخته اولین حیوان تراریخته ای باشد که مصرف آن به تایید سازمان غذا و داروی آمریکا می رسد. اما با وجود اینکه بی خطر بودن این ماهی به اثبات رسیده است، فناوری هایی که در ایجاد تغییرات ژنتیکی در این جاندار مورد استفاده قرار می گیرند همچنان مورد انتقاد شدید قرار دارند. به گفته محققان استفاده از این شیوه ها در پرورش ماهی آزاد می تواند هزینه ها را در حد قابل توجهی کاهش داده و زمینه توسعه مراکز پرورش ماهی آزاد را افزایش دهد.

 

 

درک فرهنگ دیگر موجودات زمینی: کشف نشانه های وجود فرهنگ در میان حیوانات در حال افزایش است و در سال جدید میلادی تحقیقات بیشتر اطلاعات جدیدی را از چگونگی روند فراگیری رفتارها و روند تکامل فرهنگ آنها در اختیار انسان قرار خواهد داد. از جمله جانداران مورد مطالعه دلفینها هستند که محققان در حال مطالعه بر روی روشهای برقراری ارتباطات اجتماعی در میان آنها به سر می برند.

 

 

کشف دلیل اپیدمی بیماری ها در میان حیوانات: خفاشها و زنبورها دو گروه از جانداران هستند که به دلایل نامشخصی جان خود را از دست می دهند به شکلی که ادامه پیدا کردن این روند می تواند منجر به انقراض این جانداران شود. دانشمندان در تلاشند قطعات پازل مرگ این جانداران را در کنار یکدیگر قرار دهند تا شاید بتوانند پی به این راز حیاتی ببرند. جدیدترین یافته ها آلودگی های قارچی را مسبب مرگ خفاشها می داند و دانشمندان امیدوارند طی سال جدید میلادی یا چند سال پس از آن بتوانند دلیل قطعی مرگ و میر میان گونه هایی خاص از جانوران را کشف کنند.

 

 

[ سه شنبه بیست و یکم دی ۱۳۸۹ ] [ 11:57 ] [ ایمان ]


کوتوله‌های آسمانی

کوتوله‌ی سفید شعرای شامی B به همراه سحابی سیاره‌نما

 

در هفته‌های قبل دیدیم که ستاره‌‌های بسیار پرجرم و ستاره‌های پرجرم چگونه زندگی خود را به پایان می‌رسانند. این هفته می‌خواهیم با هم به مراحل پایانی زندگی ستاره‌هایی با جرم متوسط بپردازیم. تعریف ما از ستاره‌یی با جرم متوسط، ستاره‌ای است که جرم آن 3/0 تا 8 برابر جرم خورشید باشد و جرم هسته‌ی این ستاره‌ها پس از فوران کمتر از 4/1 برابر جرم خورشید باشد؛ و همان طور که مشخص است، خورشید نیز خود یک ستاره‌ی میان جرم است. وقتی یک ستاره‌ی میان جرم در مسیر تحول خود، از مرحله‌ی غول سرخ می‌گذرد، مثل ماری که پوست می‌اندازد، جو خود را به بیرون می‌افکند و حاصل یک سحابی سیاره‌نما می‌شود که در درونش یک کوتوله‌ی سفید وجود دارد. یکی از مشهورترین سحابی‌های سیاره‌ای، سحابی حلقوی در صورت فلکی شلیاق است. علت این نامگذاری به خاطر این است که این سحابی‌ها در پشت تلسکوپ‌های غیرپیشرفته‌ی زمینی به شکل سیاره‌هایی دیده می‌شدند، ولی با پیشرفت علم نجوم و تکامل تجهیزات رصدی منجمان فهمیدند که این اجسام سیاره نیستند، بلکه سحابی‌اند. به همین علت آن‌ها را سحابی‌های سیاره‌نما نامیدند.

کوتوله‌های آسمانی

سحابی چشم گربه به همراه یک کوتوله‌ی سفید

 

کوتوله‌های سفید

کوتوله‌های سفید، که تعدادشان در کهکشان ما نسبتاً زیاد است، آخرین مرحله‌ی تکامل ستاره‌هایی با جرم متوسط هستند. این اصطلاح برای توصیف مرحله‌ای از تکامل ستاره به کار می‌رود که ستاره پس از تبدیل شدن به غول سرخ، در آن مرحله از انقباض باز می‌ایستد. در مرحله‌ی کوتوله‌ی سفید، ماده‌ی ستاره‌ای فشرده می‌شود و به جسمی کم‌نور، با اندازه‌ای بسیار کوچک، به بزرگی زمین، تبدیل می‌شود. از آن جا که ستاره دیگر هیچ منبعی برای تولید انرژی ندارد، سرد می‌شود.
کوتوله‌های آسمانی

دایره‌هایی که بر روی شکل مشخص شده‌اند کوتوله‌های سفید می‌باشند. آنها را با ستارگان پرنور مقایسه کنید.

 

جرم

یکی از مشهورترین کوتوله‌های سفید، ستاره‌ی شعرای یمانی B است. یکی دیگر از معروف‌ترین کوتوله‌های سفید شعرای شامی B است. جرم شعرای یمانی B، 1.05 برابر جرم خورشید و جرم شعرای شامی B،0.63 برابر جرم خورشید است. دلایل خوبی در دست هست که قبول کنیم که هیچ کوتوله‌ی سفیدی نمی‌تواند بسیار پرجرم‌تر از شعرای یمانی B باشد. محاسبات نشان می‌دهند که هیچ کوتوله‌ی سفیدی با جرم بسیار بزرگ‌تر از جرم خورشید نمی‌تواند وجود داشته باشد. هم چنین محاسبات نشان می‌دهند که در کوتوله‌های سفید، جرم و اندازه‌ی ستاره ارتباطی نسبتاً عجیب با هم دارند. معلوم شده است که هر چه جرم کوتوله‌ی سفید بیش‌تر باشد، اندازه‌ی آن کوچک‌تر است.

اندازه‌ی زمین را با یک ستاره‌ی نوترونی و یک کوتوله‌ی سفید مقایسه کنید.

 

چگالی

کوتوله‌های سفید اجسامی هستند بسیار کوچک که شعاع آن‌ها بسیار نزدیک به یک صدم شعاع خورشید، یعنی در حدود شعاع زمین است. چون جرم کوتوله‌های سفید تقریباً معادل جرم خورشید است، در نتیجه، چگالی آن‌ها می‌باید در حدود 1003 یا حدود 1 میلیارد برابر چگالی خورشید باشد.

به عنوان مثال چگالی میانگین یک کوتوله‌ی سفید، در حدود 100000 برابر چگالی آهن است، یعنی یک فنجان از ماده‌ی کوتوله‌ی سفید می‌بایست در حدود 100 تن وزن داشته باشد. مقدار نیروی گرانش در سطح این ستارگان نیز به طور باور نکردنی زیاد است و به حدود 100 میلیارد برابر گرانش سطحی زمین می‌رسد. یعنی وزن شما بر روی یک کوتوله‌ی سفید 100 میلیارد برابر بیش‌تر از وزن شما بر روی کره‌ی زمین است. هر جسمی که برای کاوش و تحقیق بر سطح یک ستاره‌ی کوتوله‌ی سفید فرود بیاید، بلافاصله در اثر کشش گرانشی بسیار زیاد آن از هم می‌پاشد.

کوتوله‌ی سفید شعرای یمانی B را در کنار همدمش ستاره‌ی شعرای یمانی می‌بینید.

 

پایان کار

سحابی سیاره‌نمای اطراف کوتوله‌ی سفید در طی چند ده هزار سال در فضا پخش می‌شود. و وقتی که تمام حرارت درون هسته‌‌ی کوتوله‌ی سفید رها شود، ستاره از تابیدن باز می‌ایستد و به کوتوله‌ی سیاه تبدیل می‌شود. در درون کهکشان ما میلیاردها کوتوله‌ی سفید وجود دارد، بسیاری از آن‌ها اکنون به شکل کوتوله‌های سیاه در آمده‌اند. اما آشکار ساختن این گوی‌های تاریک و سرد، تقریباً غیرممکن است. سرانجام خورشید ما نیز روزی به شکل یک کوتوله‌ی سفید در خواهد آمد.

نویسنده : علیرضا سرمدی

[ سه شنبه بیست و یکم دی ۱۳۸۹ ] [ 11:42 ] [ ایمان ]


حضرت عباس

اشاره:

در کتاب "پرواز روح" نوشته سید حسن ابطحی، از زبان عارف واصل، مرحوم حاج ملا آقا جان زنجانی حکایتی نقل شده است که معرفت بخش و درس آموز است:

 

«در سفر کربلائی که چند سال قبل مشرف بودم و شبها در ایوان حضرت سیدالشهداء ( علیه السلام) می خوابیدم و معمولا" اول شب به زیارت حضرت اباالفضل ( علیه السلام) می رفتم، در یکی از شبها وقتی وارد صحن حضرت ابا الفضل (علیه السلام) شدم، دیدم دو نفر جوان مثل اینکه با هم نزاعی دارند و در مقابل حرم به طوری که ضریح دیده می شد ایستاده اند، یکی از آنها خواست کلامی بگوید که به زمین خورد و بیهوش شد. دومی هم فرار کرد.

مردم دور او که به زمین خورده بود جمع شدند و او را شناسائی کردند و گفتند: از فلان قبیله است، رئیس آن قبیله را خبر کردند آمد پیرمردی بود.

به او گفتم: او اشاره به قبر حضرت اباالفضل (علیه السلام) نمود و می خواست چیزی بگوید که دیگر نتوانست و به زمین افتاد.

رئیس قبیله گفت: او مورد غضب حضرت اباالفضل ( علیه السلام) واقع شده؛ زیرا بدنش کبود شده و استخوانهایش خرد گردیده است. او را ببرید به صحن حضرت سیدالشهداء ( علیه السلام) که اگر راه نجاتی داشته باشد از آنجا خواهد بود.

دوستانش او را به دوش کشیدند و به صحن حضرت سیدالشهداء ( علیه السلام) بردند.

دو شبانه روز در کنار یکی از غرفه ها به حال اغما افتاده بود، شب سوم که من هم نزدیک او می خوابیدم و منتظر بودم که امشب یا باید او از دنیا برود و یا از این وضع نجات پیدا کند؛ زیرا شخصی که مورد غضب واقع شده، بیشتر از سه شبانه روز زنده نمی ماند.

ناگاه دیدم به خود تکانی داد و برخاست و نشست. افرادی که محافظ او بودند، از او پرسیدند: چه می خواهی؟

گفت: ریسمانی بیاورید و به پاهای من ببندید و مرا به طرف حرم حضرت اباالفضل ( علیه السلام) بکشید.

این کار را کردند در بین راه نزدیک صحن حضرت اباالفضل ( علیه السلام) درخواست کرد که فلان مبلغ را به فلانی بدهید. و همان مقدار هم تصدق از طرف من به فقراء اتفاق کنید.

دوستانش این عمل را تعهد کردند که انجام دهند سپس از در صحن دستور داد ریسمان را به گردنش ببندند و با حال تذلل عجیبی او را وارد حرم کردند.

درهمان عالم بیهوشی می دیدم که برای تشریفات عبور شخصی به حرم حضرت سیدالشهداء ( علیه السلام) مراسمی قایل می شوند ، سئوال کردم چه خبر است ؟ یکی از آنها گفت حضرت ابالفضل ( علیه السلام) به زیارت برادرش حضرت سیدالشهداء ( علیه السلام) می آید. من برای عذرخواهی خود را آماده می کردم که دیدم حضرت اباالفضل ( علیه السلام) بالای سر من ایستاده و با نُک پا به من می زند و می فرمایند: برخیز، به در خانه ای آمده ای که اگر جن و انس به آن متوسل شوند، محروم بر نمی گردند. از همان جا حالم خوب شد و امیدوارم دیگر این گونه جسارت به مقام مقدس حضرت اباالفضل ( علیه السلام) نکنم.»

وقتی مقابل ضریح حضرت اباالفضل ( علیه السلام) رسید، کلماتی به زبان عربی گفت که خلاصه اش این است:

آقا از تو توقع نبود که این گونه آبروی مرا ببری و مرا بین مردم مفتضح نمائی.

مضمون این شعر را می گفت:

من بد کنم و تو بد مکافات کنی

 

پس فرق میان من و تو چیست بگو

 

در این موقع رئیس قبیله رسید و او را بوسید و ابراز خوشحالی کرد. مردم از اطرافش پراکنده نمی شدند و نسبت به او که دوباره مورد لطف حضرت اباالفضل ( علیه السلام) واقع شده بود، ابراز علاقه می نمودند.

حضرت عباس علیه السلام

من صبر کردم تا کاملا" دورش خلوت شود، به او گفتم: من از اول جریان تا پایان آن با تو بوده ام بعضی از قسمتهای سرگذشت تو را نفهمیده ام، مایلم برایم تعریف کنی.

گفت: آن جوان که با من وارد صحن شد مدتی بود از من مبلغی پول طلب داشت، آن شب زیاد اصرار می کرد که باید طلب مرا همین الآن بپردازی، من ناراحت شدم به او گفتم: از من طلبی نداری.

گفت: به جان اباالفضل ( علیه السلام) قسم بخور، من بی حیائی کردم خواستم قسم بخورم که دیگر نفهمیدم چه شد تا امشب که درد و ناراحتی و فشار فوق العاده ای داشتم.

در همان عالم بیهوشی می دیدم که برای تشریفات عبور شخصی به حرم حضرت سیدالشهداء ( علیه السلام) مراسمی قایل می شوند ، سئوال کردم چه خبر است ؟ یکی از آنها گفت حضرت ابالفضل ( علیه السلام) به زیارت برادرش حضرت سیدالشهداء ( علیه السلام) می آید.

من برای عذرخواهی خود را آماده می کردم که دیدم حضرت اباالفضل ( علیه السلام) بالای سر من ایستاده و با نُک پا به من می زند و می فرمایند:

برخیز، به در خانه ای آمده ای که اگر جن و انس به آن متوسل شوند، محروم بر نمی گردند.

از همان جا حالم خوب شد و امیدوارم دیگر این گونه جسارت به مقام مقدس حضرت اباالفضل ( علیه السلام) نکنم.»

 

فرآوری: شکوری - گروه دین و اندیشه تبیان

[ سه شنبه بیست و یکم دی ۱۳۸۹ ] [ 11:34 ] [ ایمان ]

لکه های خورشیدی چیستند؟

لکه های خورشیدی نواحی بر روی سطح خورشید هستند که به وسیله فعالیت‌های شدید مغناطیسی به وجود می‌آیند و مانع از انتقال گرما می‌شوند. مهمترین علت وجود لکه ها، قوی شدن میدان مغناطیسی روی سطح خورشید است. این میدان مغناطیسی باعث به وجود آمدن نیرویی به سمت بیرون می شود و آنقدر قوی است که اثر گرانش ستاره را خنثی می کند. در جاهای دیگر سطح خورشید که لکه ای وجود ندارد، نیروی گرانش را فشار گاز داغ خنثی می کند. یعنی فشار گاز داغ می خواهد گاز را منبسط کند و گاز می خواهد به سمت بیرون برود، در صورتی که گرانش می خواهد این گاز را به درون ستاره بکشد. در جاهایی که لکه وجود دارد، میدان مغناطیسی به کمک فشار گاز می آید. یعنی بر خلاف نیروی گرانش عمل می کند به همین دلیل ما به فشار کمی نیاز داریم. همین فشار کم باعث پایین آمدن دمای لکه می شود و لکه نسبت به مناطق دیگر ستاره کم دماتر دیده می شود.

لکه ها درحدود 5%سطح خورشید را پوشانده اند و ابعاد آن ها بسیار زیاد است، اما دربرابر خورشید بسیار کوچک هستند.اندازه آن ها در مقایسه با کره زمین در حدود چند ده برابر است به طوریکه در داخل هر لکه چندین کره زمین جای می گیرد. هر چه لکه بزرگتر باشد طول عمر بیشتری دارد. طول عمر یک لکه ممکن است آنقدر زیاد باشد که به کمک آن دوران خورشید را تشخیص دهیم. یعنی همچنان که خورشید به دور خود می چرخد،شاهد حرکت لکه روی سطح آن باشیم. درواقع به کمک همین لکه ها می فهمیم که سرعت دوران خورشید در تمام عرض های جغرافیایی یکسان نیست.در استوا خورشید بسیار تندتر به دور خود می چرخد ولی در قطبین این چرخش به نسبت کندتر است. زمانی که خورشید به دور خودش می چرخد وضع لکه ها تغییر می کند. یعنی زمانی که لکه در وسط خورشید قرار دارد، می توانیم درون لکه را به خوبی ببینیم و دوباره زمانی که خورشید می چرخد و لکه به کنار خورشید می رود، آن را کج می بینیم.


یکی از راه های رویت پدیده خورشید گرفتگی نمایش تصویر خورشید با استفاده از تلسکوپ یا دوربین دوچشمی بر روی یک صفحه سفید است. بسته به میزان قدرت عدسی تلسکوپ یا دوربین دوچشمی، تصویری که روی کاغذ مشاهده خواهید کرد جزییات دقیق تری را از سطح خورشید نمایان می کند.

روز سه شنبه هفته گذشته که خورشیدگرفتگی اتفاق افتاد سه لکه خورشیدی بر روی سطح این ستاره حضور داشتند. تصویر زیر که توسط فضاپیمای سوهو ارسال شده است این سه لکه را نشان می دهد.

لکه های خورشیدی

هنگامی که در این روز تلسکوپ ها و دوربین های دوچشمی به سمت خورشید نشانه رفته بودند توانستند علاوه بر خورشیدگرفتگی این لکه ها را نیز بر روی سطح تنها ستاره منظومه شمسی رویت کنند.( البته لکه 1141 به جهت مکان قرار گیری کمتر دیده شده است.) تصویر زیر توسط علی ابراهیمی سراجی از این خورشیدگرفتگی و لکه ها گرفته شده است.

لکه های خورشیدی و کسوف

خورشیدگرفتگی دوبله!

علاوه بر لکه های خورشیدی که در تصاویر مربوط به خورشیدگرفتگی خودنمایی می کنند یک عکاس خوش شانس نیز توانست لحظه عبور ایستگاه فضایی بین المللی از مقابل خورشید در زمان کسوف را شکار کند. در تصویری که توسط "تیری لگال" عکاس نجومی فرانسوی و در کشور عمان به ثبت رسیده است می توان بر روی چهره درخشان خورشید دو لکه کوچک و سیاه را مشاهده کرد که یکی از آنها لکه ای خورشیدی کوچک و دیگری که ظاهری هندسی دارد ایستگاه بین المللی فضایی در حال عبور از برابر خورشید است. عبور ایستگاه در هنگام خورشید گرفتگی از مقابل خورشید کمتر از یک ثانیه طول کشیده است.

لکه های خورشیدی و کسوف و ایستگاه بین المللی
[ سه شنبه بیست و یکم دی ۱۳۸۹ ] [ 11:22 ] [ ایمان ]


غار Son Doong در ویتنام به عنوان بزرگترین غار جهان در ماه آوریل کشف شد.

 گروهی متشکل از کارشناسان انگلیسی و ویتنامی در ماه آوریل این غار آهکی را کشف کردند. این غار دارای استالاگمیت هایی است که بیش از 70 متر ارتفاع دارند و نیز شامل رودخانه ای زیر زمینی است که از ابتدای این غار آهکی به طول 2.5 کیلومتر ادامه دارد. این غار به دلیل بزرگی توسط ابزار اندازه گیری لیزری اندازه گرفته شده است. کارشناسان مربوطه می گویند دقت اندازه گیری این ابزار بسیار زیاد است و می تواند اندازه ی این غار بزرگ را حتی در مقیاس میلی متر نیز نشان دهد. ابعاد این غار آهکی در اکثر قسمت ها بیش از80 در 80 متر است و بیش از 4.5 کیلومتر طول دارد.

غار سان دونگ

سالها پیش یک کشاورز محلی دهانه‌ی این غار را در جنگل های انبوه ویتنام پیدا کرد و در آوریل امسال تیم محققان انگلیسی را به آنجا هدایت کرد. افراد بومی پیش از این از وجود این غار مطلع شده بودند ولی کسی جرات نداشت وارد این غار عظیم شود. این غار رکورد بزرگترین غار جهان را که پیش از این متعلق به غار Deer Cave در مالزی بود را شکست.

غار سان دونگ
غار سان دونگ

گردآوری: محسن مرادی

منابع: مهرنیوز،ستنا

بخش دانش و زندگی

[ سه شنبه بیست و یکم دی ۱۳۸۹ ] [ 11:3 ] [ ایمان ]


دانشمندان توانستند با بررسی مجدد نتایج به دست آمده از آزمایش های لرزه نگاری ماه که توسط فضانودران ماموریت آپولو به دست آمده بود درک بهتری از هسته تنها قمر زمین به دست آورند.

ماه

 سیگناﻝ‌ﻫﺎﻱ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ‌ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻨﺴﻮﺭﻫﺎﻱ ﻟﺮﺯﻩسنج ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1971 ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻀﺎﻧﻮﺭﺩﺍﻥ «ﺁﭘﻮﻟﻮ» ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻩ ﻛﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪ، ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ‌ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻩ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺯﻣﻴﻦ ﻫﺴﺘﻪ‌ﺍﻱ ﻣﺎﻳﻊ ﺩﺍﺭﺩ. به نظر می رسد هسته ماه ، بسیار شبیه به هسته زمین است. ( یک هسته جامد درونی و یک هسته مایع خارجی) 

ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ‌ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻫﺴﺘﻪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺟﺎﻣﺪ ﻭ ﻏﻨﻲ ﺍﺯ ﺁﻫﻦ ﺑﺎ ﺷﻌﺎﻉ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 240 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻭ ﻳﻚ ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺭﻭﺍﻥ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺁﻫﻦ ﻣﺎﻳﻊ که تا ﺷﻌﺎﻉ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ 330 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮی گسترده شده، ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺯﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﻻ‌ﻳﻪ ﻣﺮﺯﻱ ﻣﺬﺍﺏ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ تا ﺷﻌﺎع ﺣﺪﻭﺩ 485 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮی از مرکز ماه ادامه پیدا کرده است.

ﺍﻳﻦ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ، ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻣﻮﻟﺪ ﻗﻤﺮﻱ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ. ﻣﻮﻟﺪ ﻗﻤﺮﻱ ﻳﻚ ﺭﻭﻧﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺁﻥ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ‌ ﻣﺎﻩ، ﺧﻮﺩ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﺵ ﺭﺍ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺣﻔﻆ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻛﺸﻒ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺎﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﺪﻝ‌ﻫﺎﻱ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﺯ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺎﻩ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ.

ﻫﺴﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺩﺭﺻﺪ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺒﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ گوگرد است ﻛﻪ نتایج ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺯﻟﺰﻟﻪ‌ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ را ﻛﻪ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺒکی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ ﻭ گوگرد ﺩﺭ ﻻ‌ﻳﻪ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻫﺴﺘﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﻲ‌ﺩهد، ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ.

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﺯ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺁﭘﻮﻟﻮ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ. ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻟﺮﺯﻩ‌ﻧﮕﺎﺭﻱ ﺍﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﺁﭘﻮﻟﻮ ﺍﺯ 4 ﻟﺮﺯﻩ‌ﻧﮕﺎﺭ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻝ‌ﻫﺎﻱ 1969 ﻭ 1972 ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﻧﺼﺐ ﺷﺪ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‌ﻫﺎﻱ ﻟﺮﺯﻩا‌ﻳﻲ ﻣﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺗﺎ ﺍﻭﺍﺧﺮ 1977 ﺛﺒﺖ ﻛﺮﺩ.

ساختار هسته ماه

تا کنون نظریه های متفاوتی برای چگونگی تشکیل ماه ارائه شده است که هیچ کدام به طور قطعی مورد تایید قرار نگرفته است. کسب اطلاعات دقیق درباره ساختار ماه و مخصوصا هسته آن می تواند ما را در درک بهتر تشکیل این قمر زیبا و به دنبال آن سایر اجرامی که درباره آن ها اطلاعات مشخصی نداریم کمک کند.

 

به نقل از: خبرآنلاین

[ سه شنبه بیست و یکم دی ۱۳۸۹ ] [ 10:47 ] [ ایمان ]


گره

 

اگرچه انواع بسيار زيادي از گره ها وجود دارد، اما پيشنهاد مي کنيم به جاي ياد گرفتن گره هاي مختلف، تعدا محدودي از گره ها را ياد بگيريد که در هر شرايطي مي توانند کمک کننده شما باشند. به اين ترتيب مي توانيد مهارت و سرعت خود را در زدن گره بالا ببريد و امکان اشتباه و ضريب به خطر افتادن را کاهش دهيد.

 


 

يک گره خوب بايد اين ويژگي ها را داشته باشد: به راحتي زده شود، قابل بررسي و به عبارتي خوانا باشد، ايمن باشد و تحت فشار باز نشود، پس از اينکه به آن بار داده شد به راحتي قابل باز کردن باشد و کمترين آسيب و شکست را به طناب وارد کند.

بهترين روش براي كاهش از دست رفتن مقاومت طناب، استفاده از گره اي است كه حداكثر سطح فعال را داشته باشد. يعني گره اي كه فشار را روي طناب بيشتري پخش كند. البته تشخيص چشمي اينكه يك گره بزرگتر بهتر عمل خواهد كرد، كمي دشوار است. هر گره اي مي تواند خوب عمل کند اگر به جاي آنکه بي جهت رشته ها را به هم پيچانده و فشار را زياد کنيد، آن را تميز و مرتب بزنيد.

مهم ترين اصل در تميز و مرتب گره زدن اين است که گره خوانا باشد يعني به راحتي قابل تشخيص باشد. وقتي گره را مرتب زده باشيد هر قدر که آن را براي سفت کردن مي کشيد باز هم مرتب سفت مي شود حتي اگر کاملا به آن بار وارد کنيد.

 

گره هاي حلقه دار

اگر قرار است فقط يک گره ياد بگيريد، آن گره بايد 8 (eight) به اشکال مختلف باشد. براي متصل کردن سر طناب به بعضي از ابزار ها و يا حلقه ها به خصوص در کوه نوردي و غارنوردي، نياز به يک گره حلقه دار داريد. مناسب ترين گره ها براي اين کار گره 8 و 9 هستند. گره هشت، گره اي چند منظوره و بسيار کارآمد در ميان گره هاي حلقه دار است و گره 9محکم ترين گره حلقه دار که بايد براي طناب هاي نازک از آن استفاده کرد.

براي طناب هاي با قطر 9 ميل و کمتر و يا طنابهاي خشن و خشک، گره 9 (nine) و طناب هاي از قطر 9 ميل به بالا گره 8 (eight) مناسب است. فقط بايد در نظر داشته باشيد که زدن گره 9 کمي مشکل تر است و به طناب بيشتري نياز دارد.

در چنين مواردي يک حلقه بزنيد و آن را به يک ميلون و يا کارابين مقاوم بيندازيد. حلقه را روي تکيه گاه طبيعي قرار دهيد و يا يک گره ساده بزنيد. طناب را از انتهاي تکيه گاه عبور دهيد و سپس آن را از پشت گره رد کنيد(هشت تعقيب). گره هشت از پشت خود عبور کرده و هشت تعقيب زده مي شود.

گره
گره

نمونه اي از گره 8

 

وقتي تکيه گاه بزرگ است و يا يک ريسمان است، گره هاي هشت و نه براي زدن کند است. در چنين شرايطي گره بولين را سريعتر و راحت تر مي توان به دور اجسام بزرگتر زد. علي رغم شهرتي که گره بولين دارد، گره چندان ايمني نيست و به راحتي باز مي شود. در حرکت هاي مداوم، بخصوص وقتي که بار کمي روي آن باشد و يا اصلا باري روي آن نباشد، جابجا شده و باز مي شود و اگر بد به آن بار داده شود شل مي شود.

با توجه به همين چند دليل، گره بولين اصلا براي حمايت توصيه نمي شود. با اين حال اگر اصرار به استفاده از اين گره داريد حتما يک گره سر دست يا ضامن در امتداد آن بزنيد و يا از يک گره ماهيگير دور طناب ثابت استفاده کنيد.

گره
نمونه اي از گره 9

 

گره حلقه دار سردست

اين گره ساده ترين گره حلقه دار است. گره حلقه دار سردست، کاربرد هاي خودش را دارد. بايد در نطر داشت که به اندازه گره حلقه دار هشت و نه محکم نيست اما کوچک است و از حداقل طناب براي زدن آن استفاده مي شود. در مواردي که طناب خيلي خشک و شق مي باشد عملي ترين گره اي است که مي توانيد بزنيد. در تمام گره ها انتهاي طناب را با قبضه اي 10 سانتي متري يا کمي بيشتر بزنيد تا وقتي گره تحت فشار بار قرار گرفت باز نشود.

گره

نمونه اي از گره حلقه دار سردست

 

[ سه شنبه بیست و یکم دی ۱۳۸۹ ] [ 9:10 ] [ ایمان ]


شگفت انگیزترین پدیده آبی دنیا، چاله آبی بلیز است که لقب عمیق ترین دریای دنیا را به دریاچه بلیز داده است. حفره ای با عمق 125 متر که عمر آن به 65هزار سال قبل، یعنی اواخر عصر یخبندان می رسد.

عمیق ترین چاله آبی دنیا

عجیب ترین ویژگی این چاله آبی شکل منظم آن است که یک دایره کامل و بدون نقص را با قطر 300 متر به شما نشان می دهد. یک دایره فیروزه ای شفاف که بسیاری از توریست های دنیا را برای تماشای شکل شگفت انگیزش به نزدیکی خود می کشاند.

عمیق ترین چاله آبی دنیا

اما این تنها دلیل سفر به کشور کوچک بلیز و دریای جالب آن نیست. برنامه های غواصی و شنا در آب های عمیق این دریاچه مهم ترین دلیلی است که پای گردشگران ماجرا جو را به بلیز باز می کند. آنها شانس این را دارند که روزانه سه بار در حفره آبی رنگ بلیز شیرجه بزنند و به اعماق این دریا سفر کنند.

عمیق ترین چاله آبی دنیا

غواصانی که از اعماق چاله آبی بلیز دیدن کرده اند، وجود غارهای تو در توی شبکه مانندی را خبر داده اند که گونه های کمیاب و عجیب و غریبی از آبزیان در آنها زندگی می کنند.

عمیق ترین چاله آبی دنیا

این حفره آبی در کنار جنگل های استوایی و ارتفاعات جنوبی بلیز، این کشور را تبدیل به تفریحی ترین مقصد گردشگری در شمال امریکا کرده است. بلیز (Belize) در شمالی ترین نقطه آمریكای مركزی و در جنوب کشور مكزیک قرار دارد و كم جمعیت ترین و كوچك ترین كشور آمریكای مركزی به شمار می رود.

عمیق ترین چاله آبی دنیا


منبع: planetoddity.com

[ سه شنبه بیست و یکم دی ۱۳۸۹ ] [ 8:58 ] [ ایمان ]

فواید مویز و احادیث مربوط به آن

مویز

در سال‌های اخیر، مویز در آجیل‌فروشی‌ها جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است و اغلب خانواده‌ها از آن همراه با دیگر مغزها، برای افزایش توان و انرژی به ویژه در فصول سرد سال استفاده می‌کنند، اما سوال اینجاست که آیا مویز را می‌توان جایگزین انگور کرد؟ آیا افراد دیابتی و چاق می‌توانند از این میوه خشک استفاده کنند؟

 

به حبه‌های درشت خشک شده ی انگور سیاه، "مویز" گفته می‌شود. این عضو خشکبار در واقع همان کشمش است که از نظر شکل ظاهری و رنگ با کشمش متفاوت، ولی از نظر خواص تا حد زیادی شبیه آن است. معمولا مویز تهیه شده از انگور قرمز مجلسی یا انگور شاهانی بهتر است.

مویز بر اثر خشک شدن خواص خود را از دست نمی‌دهد و حتی اثر نیروبخش آن بیشتر می‌شود.

مویز سرشار از ویتامین های E ، A ، B و املاحی مانند کلسیم، فسفر و پتاسیم است. مویز دارای اسیدهای چرب امگا 3 و امگا 6 می باشد.

بهترین و پرخاصیت‌ترین نوع آن، مویز پرگوشت، کم‌دانه یا بی‌دانه است.

ترکیبات سیاه یا قرمز رنگ موجود در مویز از نوع آنتوسیانین و پلی‌فنولیک است که دارای خواص ضدسرطان و ضدآلزایمر هستند. مقدار زیاد آنتوسیانین موجب شده که ارزش مویز در مقایسه با انگور سبز و کشمش به مراتب بیشتر و کامل‌تر باشد.

ترکیبات مویز اثر بسیار قوی در جلوگیری از بروز اختلالات بیماری آلزایمر دارند. هر چه میزان آنتوسیانین (عامل رنگ بنفش یا سیاه مویز)‌ بیشتر باشد، قدرت مویز در جلوگیری از آلزایمر بیشتر می‌شود.

ترکیبات موجود در مویز می‌تواند از تصلب شرایین (سفت و سخت شدن رگ‌ها) و چسبندگی پلاکت های خون پیشگیری کند. با خوردن مویز، غلظت خون کاهش می یابد، رگ‌های خونی منبسط می‌شوند و خون می‌تواند با سرعت بیشتری در بدن جریان یابد و در نتیجه مانع انباشته شدن پلاکت‌های خون روی هم می‌شود و از لخته شدن خون در رگ‌ها جلوگیری می‌کند.

از سوی دیگر این میوه می‌تواند با تولید انرژی در روزهای سرد سال، بدن را گرم و پرانرژی کند.

مویز ضد سرطان، درمان کننده بیماری های قلبی و پایین آورنده ی فشار خون است.

مویز می‌تواند به تقویت معده کمک کند و برای افرادی که ناراحتی‌های گوارشی دارند، مفید است.

از دیگر خواص مهم مویز می‌توان به اثرات ضد درد، ضد آلرژی، ضد باکتری و اثرات محافظت‌کنندگی از کبد، قلب و سیستم ایمنی بدن اشاره کرد.

 

خوردن مویز در بیماران دیابتی

جالب است بدانید بیشتر قند مویز، از نوع فروکتوز است که برای جذب در بدن به انسولین نیاز ندارد، به همین دلیل مصرف کشمش و مویز به جای قند همراه چای، از قدیم به خصوص در افراد دیابتی مرسوم بوده است. در سال‌های اخیر نیز عنصر کروم در ترکیبات انگور و فرآورده‌های آن یافت شده است که موجب کاهش قند خون می‌شود.

البته باید گفت اگر چه انگور و فرآورده‌های آن حاوی فلز کروم و قند فروکتوز هستند، اما به مقدار کم یا زیاد، قندهای دی ساکارید نیز دارند که می‌تواند برای افراد دیابتی ایجاد مشکل کند.

لذا بیماران دیابتی برای مصرف مویز باید با پزشک خود مشورت کنند و از زیاده‌روی در مصرف آن جدا خودداری نمایند.

 

توصیه ها:

1- مصرف کشمش و مویز به مادران شیرده ، سالخوردگان، کودکان در حال رشد و بچه‌های مدرسه‌‌ای به عنوان یک میان وعده توصیه می‌شود.

2- فرآورده‌های انگور به ویژه مویز و کشمش، از کالری بسیار بالایی برخوردارند که مصرف مقدار زیاد آن می‌تواند موجب افزایش وزن در افراد شود. در نتیجه مصرف آن برای افراد چاق توصیه نمی‌شود.

3- از خرید مویز و کشمش به صورت فله‌ای و روباز اجتناب کنید و حتما محصولاتی را که دارای بسته‌بندی بهداشتی، تاریخ مصرف و مجوز وزارت بهداشت هستند را بخرید.

 

احادیث مربوط به فواید خوردن مویز:

پیامبر اسلام (صلى الله علیه و آله و سلم) درباره فواید خوردن مویز فرموده اند:

* بر شما باد مویز؛ چرا که تلخه را مى زداید، بلغم را مى برد، پى را استحکام مى بخشد، خستگى را از بین می برد، خوى را خوش مى سازد، دل را پاک (پیراسته) مى دارد و اندوه (پریشانى) را دور می کند.

* مویز، چه نیکو خوراکى است ، بیمارى را از میان مى برد، خشم را فرو مى نشاند، پروردگار را خشنود مى سازد، بوى دهان را خوش مى سازد و رنگ را صفا مى دهد.

* هر کس به خوردن مویز در حالت ناشتا عادت کند، فهم و حافظه و ذهن ، روزى او مى شود.

 

امام على (علیه السلام) درباره فواید خوردن مویز فرموده اند:

* مویز، قلب را استحکام مى بخشد، بیمارى را مى برد، حرارت را خاموش ‍ مى سازد و دل را خوشى مى دهد.

* (خوردن) بیست و یک عدد مویز سرخ هر صبح در حالت ناشتا، همه بیمارى ها را دور مى کند، مگر بیمارى مرگ را.

 

امام صادق (علیه السلام) درباره فواید خوردن مویز فرموده اند:

* هر کس به خوردن بیست و یک مویز سرخ عادت کند، به بیمارى اى جز بیمارى مرگ مبتلا نمى شود.

* اگر قحطى اى به شما رسید، با خوردن مویز، خود را سیر کنید.

امام رضا (علیه السلام) درباره فواید خوردن مویز فرموده اند:

* هر کس مى خواهد حافظه اش زیاد شود، هر صبح در حالت ناشتا، هفت مثقال مویز بخورد.

 

منابع :

- فصل بیست و هفتم دانش نامه احادیث پزشکى – تالیف محمد محمدى رى شهرى

- فاخره بهبهانی – جام جم

- مریم سجادپور – کارشناس علوم تغذیه

[ دوشنبه بیستم دی ۱۳۸۹ ] [ 9:34 ] [ ایمان ]


قران و خدا

از كودكی تا كنون،هر از چند گاهی می شنوم، بعضی افراد برای درمان و رفع مشكلات مختلف،به افرادی كه به آنان دعانویس گویند مراجعه می كنند، اگر چه در گذشته بیشتر برای این امر به دنبال افراد با تقوا و صاحب نفس بودند،ولی امروزه بسیاری از شیادان و افرادی كه به هیچ دین و اعتقادی پایبند نیستند و شرایط این كار را ندارند،از ساده دلی و مشكلات مختلف مردم سوء استفاده كرده،و از این راه برای خود ثروت های كلانی به هم رسانده اند.ما در اینجا نمی خواهیم درباره دعا و دعانویسی و افشای افراد بی لیاقت و مطالبی از این دست بنویسم،بلكه می خواهیم از این مسیر برای درمان درد و مشكلات جسم و روح خود اقدامی كنیم، بهتر است برای درمان و رفع مشكلات مادی و معنوی خود دست به دامان پر مهر آیات آسمانی قرآن بزنیم و از نسخه طبیبان حاذقی همچون امام صادق(ع) بهره ببریم.

بنابراین ما دست نیاز به این طبیب جسم و روح می بریم و از نسخه شفابخش قرآنی ایشان، برای:

1. غلبه بر ترس؛ 2. درمان غم و اندوه؛ 3. دفع مكر و حیله افراد؛ 4. بهره مندی از زیبایی های دنیا استفاده می كنیم.

در حدیثی از حضرت امام صادق(ع) در كتاب شریف خصائص آمده است كه حضرت فرمود:

در شگفتیم برای كسی كه از چهار چیز بیم دارد،پس چگونه به چهار چیز دیگر پناه نمی برد؟

 

گنج اول: غلبه بر ترس یا درمان آن

در شگفتیم از كسی كه ترس بر او غلبه كرده،پس چرا به ذكر (حسبنا الله و نعم الوكیل) پناه نمی برد؟ چرا كه شنیدم،خداوند عزّوجلّ  به این ذكر فرمود:﴿فانقلبوا بنعمة من الله و فضل لم یمسسهم سوء و اتّبعوا رضوان الله و الله ذو فضل عظیم﴾(سوره آل عمران،آیه 173)  پس (آن كسانی كه به عزم جهاد خارج گشتند و تخویف شیاطین در آنها اثر نكرد و به ذكر فوق تمسك جستند) با نعمت و بخششی از جانب خدا [از میدان نبرد] بازگشتند در حالی كه هیچ آسیبی به آنان نرسیده بود و همچنان خشنودی خدا را پیروی كردند و خداوند دارای فضل و بخششی عظیم است.

 

از نسخه طبیبان حاذقی همچون امام صادق(ع) بهره می بریم و دست نیاز به سمت این طبیب جسم و روح دراز می کنیم و از نسخه شفابخش قرآنی ایشان، برای:

1. غلبه بر ترس؛ 2. درمان غم و اندوه؛ 3. دفع مكر و حیله افراد؛ 4. بهره مندی از زیبایی های دنیا استفاده می كنیم.

 

گنج دوم: برای درمان غم و اندوه

در شگفتیم برای كسی كه اندوهگین است،چگونه به ذكر «لّا إله الّا انت سبحانك انّی كنت من الظّالمین» پناه نمی برد.چرا كه شنیدم، خداوند عزّوجلّ به دنبال این ذكر فرمود: ﴿فاستجبنا له و نجّیناه من الغمّ و كذلك ننجی المومنین﴾ (سوره انبیا،آیه 87)  پس ما (یونس را در اثر تمسك به ذكر یاد شده) از اندوه نجات دادیم و همین گونه مؤمنین را نجات می بخشیم.

 

گنج سوم: چگونگی دفع مكر و حیله

در شگفتیم برای كسی كه مورد مكر و حیله واقع شده،چگونه به ذكر «و أفوض أمری إلی الله إن الله بصیر بالعباد» پناه نمی برد.زیرا به تحقیق شنیدم كه خداوند عزوجل به دنبال ذكر فوق فرمود:﴿فوقاه الله سیئات ما مكروا و حاق بآل فرعون سوء العذاب﴾ (سوره غافر،آیه 44) پس خداوند (موسی را در اثر ذكر یاد شده) از شر و مكر فرعونیان مصون داشت.

 

گنج چهارم: كسب دنیا و بهره مندی از زیبائی های آن

در شگفتیم برای كسی كه طالب دنیا و زیبایی های دنیاست،چگونه به ذكر «ما شاءالله لا قوّة الّا بالله» پناه نمی برد. زیرا به تحقیق شنیدم كه خداوند عزوجل بعد از ذكر یاد شده (از زبان مردی كه فاقد نعمت های دنیوی بود،خطاب به مردی كه از آن نعمت ها بهره مند بود) فرمود:﴿ان ترن أنا أقل منك مالا و ولدا٭فعسی ربی أن یوتین خیرا من جنّتك﴾(سوره كهف،آیات 39و40) اگر تو مرا به مال و فرزند،كم تر از خود می دانی پس امید است خداوند مرا بهتر از باغ تو بدهد…

امید همواره با قرآن باشیم،از تلاوتش بهره ببریم و در تمام امور زندگی به آن عمل كنیم.

 

نویسنده: زینی لشکاجانی صادق

شکوری - دین و اندیشه تبیان

[ یکشنبه نوزدهم دی ۱۳۸۹ ] [ 9:10 ] [ ایمان ]


ماخونیک

می گویند روستای ماخونیک هیچ سابقه تاریخی مکتوبی ندارد و فقط کلنل چارلز در زمان ناصرالدین شاه در کتاب سفرنامه خراسان و سیستان به توصیف این منطقه اسرارآمیز پرداخته است. می گویند مردم ماخونیک تا 50 سال پیش، چای نمی‌نوشیدند، شکار نمی‌کردند، لب به گوشت نمی زدند... می گویند ماخونیکی ها تلویزیون را ام الشیاطین می دانند و در خانه های کاهگلی آنها خبری از جعبه جادو نیست... عادات سفت و سختی که این روزها شاید ردپای آنها را در کمتر خانواده ماخونیکی ببینید. درست مثل کوتاه قدی که با لطف تاسیس مرکز بهداشت در منطقه، کم کم در میان مردم ماخونیک به افسانه تبدیل می شود...

 

می گویند مردم ماخونیک تا 50 سال پیش، چای نمی‌نوشیدند، شکار نمی‌کردند، لب به گوشت نمی زدند... می گویند ماخونیکی ها تلویزیون را ام الشیاطین

 می دانند و در خانه های کاهگلی آنها خبری از جعبه جادو نیست...

 

روستای مینیاتوری

ماخونیک

ماخونیک یکی از هفت روستای شگفت‌انگیز جهان است. روستای لی لی پوتی ایران که شهرت و آوازه اش را از زنان و مردان کوتاه قامت خود دارد که شب ها، زیر سقفی کوتاه تر از سقف خانه های ما چشم می بندند و صبح ها، از چهارچوب هایی کوتاه تر از چهارچوب های خانه های ما پا بیرون می گذارند تا راهی معدن شوند، دام هایشان را چرا دهند یا زمین های زراعی شان را شخم بزنند.

سرزمین لی لی پوت های ایران، با 12آبادی اطرافش، منحصر به فردترین روستای ایران است که ساکنان آن، بیماری کوتاهی را نسل به نسل از پدران خود به ارث برده اند. هر چند که این روزها با احداث خانه بهداشتی در روستا، قد کودکان ماخونیکی بلند تر شده است، اما جا به جای این روستا را که بگردید، هنوز ردپایی از زندگی مینیاتوری گذشتگان روستا خواهید دید.

برای دیدن ماخونیک باید به استان خراسان جنوبی سفر کنید و سری به شهرستان سربیشه بزنید.  78 کیلومتر مانده تا شرق شهر سربیشه،  در مسیر جاده سربیشه به روستای دُرُح روستایی قرار گرفته که پیدا کردن آن جز با راهنمایی بومی های منطقه تقریبا غیر ممکن است. روستایی با کمتر از 600نفر جمعیت که قدشان به زحمت به 140 سانتی متر می رسد. مردم این روستا سنی حنفی هستند و با شما به زبان فارسی و لهجه خاص خراسانی ماخونی صحبت می کنند.

ماخونیک

درباره وجه تسمیه روستا هم چند روایت وجود دارد که البته چندان معتبر به نظر نمی رسند. در بعضی از اسناد قدیمی که تاریخ نگارش آنها به 300 سال قبل می‌رسد، نام روستا مادخنیک ذکر شده‌... کلمه ای که مرکب از دو جزء «ماد» و «دخنیک» است. ماد در زبان پهلوی و پارسی باستان به ماه تبدیل شده که یکی از معانی آن شهر و مملکت است و در مجموع بنام شهر ماخونیک است. عده ای هم معتقدند که به دلیل وجود شکافی در کوه نزدیک روستا، به آنجا ماده ماخونیک گفته می‌شده که به مرور زمان به ماخونیک تغییر نام یافته‌است.

 

هر چند که این روزها با احداث خانه بهداشتی در روستا، قد کودکان ماخونیکی بلند تر شده است، اما جا به جای این روستا را که بگردید، هنوز ردپایی از زندگی مینیاتوری گذشتگان روستا خواهید دید

 

خانه های کوتاه

ماخونیک

بافت مسکونی روستا در دامنهٔ تپه تشکیل شده است. با خانه‌هایی بهم فشرده و کوتاه که در گودی زمین ساخته شده‌اند. کف خانه حدود یک متر از سطح زمین پایین‌تر است و برای وارد شدن به خانه، باید کمر خم کنید و از درهای کوچک چوبی بگذرید . بعد، پا روی یکی دو پله درگاهی بگذارید تا به کف خانه برسید. اما با تمام این ها، بافت شهری ماخونیک به خانه های خشت و گلی کوچک محدود نمی شود. سال هاست که پای خانه های آجری امروزی هم به ماخونیک رسیده و رنگ و بوی امروزی تری به روستا داده است.

از ماخونیك تا مرز افغانستان حدود نیم ساعت راه است و این مهم ترین دلیل ادعایی است که اصلیت اهالی این روستا را به افغانستان نسبت می دهد. افغان هایی که ظاهرا در حدود سه چهار قرن پیش به این ناحیه آمده‌اند و این روستای کوچک را برای سكونت شان انتخاب كرده‌اند.

[ یکشنبه نوزدهم دی ۱۳۸۹ ] [ 9:6 ] [ ایمان ]


بلغارستان اگرچه با طبیعت زیبا و شگفت انگیزش یک مقصد گردشگری سرسبز برای توریست های دنیا به شمار می رود، اما شاید هیچ چیز در این کشور به اندازه قارچ های سنگی غول پیکرش جالب و دیدنی نباشد.

بزرگترین قارچ سنگی دنیا

قارچ های آهکی سفید رنگی که گاهی ارتفاع آنها به 3متر می رسد و گوشه ای از هنرنمایی آب در این کشور به شمار می روند. افسانه های محلی روایت های زیادی برای این قارچ های غول پیکر دارند اما یکی از معروف ترین این افسانه ها، این قارچ ها را سر بریده چهار خواهری می داند که از دست حاکم ستمگر شهر در حال فرار بودند. این افسانه اگرچه این روزها طرفدار چندانی ندارد اما به اسرارآمیز جلوه کردن قارچ های سنگی بلغارستان دامن می زند.

بزرگترین قارچ سنگی دنیا

شکل عجیب این قارچ های آهکی یادگار دریاچه یا رودی است که در گذشته در این منطقه وجود داشته و با فرسایش آبی این سنگ ها را به شکل امروزی درآورده اند.

بزرگترین قارچ سنگی دنیا
بزرگترین قارچ سنگی دنیا
بزرگترین قارچ سنگی دنیا
بزرگترین قارچ سنگی دنیا


منبع: planetoddity.com

[ یکشنبه نوزدهم دی ۱۳۸۹ ] [ 9:3 ] [ ایمان ]

چهل ستون، چهل پنجره!

کاخ چهلستون

 

چهلستون شاید کامل ترین بنایی باشد كه اعلاترین نمونه آینه‌كاری، نقاشی های بزرگ دیواری و ستون های چوبی با سرستونهای مقرنس را یک جا کنار هم جمع می کند تا اوج هنر معماری ایرانی را مقابل چشمانتان بیاورد. بنایی با دیوارهایی آینه ای و شیشه‌های هفت رنگی که روی در و پنجره‌های منبت و خاتم آن نشسته اند و کاخی شبیه قصه ها ساخته اند.

 


 

باغ چهلستون مساحتی بیش از 67000 متر مربع دارد که كاخ چهلستون به عنوان یک فضای درباری و محلی برای پذیرایی رسمی از میهمانان خارجی در یك ‌سوم بالایی آن جای گرفته است. کاخی که یکی از کاخ‌های مهم سه‌گانه باقی‌مانده از عصر صفوی است و اگرچه در مقایسه با کاخ‌های پادشاهان پیشین عظمت کمتری دارد، اما به خاطر تزئینات بی‌نظیرش همیشه مورد توجه پادشاهان قرار داشته است.

چهلستون

سال ها پیش، وقتی کتیبه ای در کاخ از زیر گچ بیرون آمد، روی آن به حروف ابجد اشعاری نوشته شده بود که این بنا را با عنوان «مبارک‌ترین بناهای دنیا» خطاب قرار می داد. بنایی که ساخت آن در سال 1057 هجری به پایان رسید تا کاخ چهلستون با تالار سلطنتی، ایوان و چندین اتاق مرتبط با هم از بی نظیرترین آثار صفویان باشد.

چهلستون

ایوان اصلی این کاخ با ستون های متعددش سرشناس ترین ویژگی بناست که نام آن را سر زبان ها می اندازد. هر کدام از این ستون ها از یك تنه درخت چنار ساخته شده که در گذشته آینه کاری و شیشه کاری شده بود و این روزها روی آن را لایه نازكی از تخته رنگ شده پوشانده است. این ایوان، رو به استخری قرار دارد که درگذشته با چهار شیر خشمگین در چهار گوشه آن تزئین شده بود. این استخر، همان استخر معروفی است که ستون های کاخ را در خود منعکس می کند و از 20ستون «چهلستون» می آفریند.

چهلستون

بد نیست بدانید که چهار پایه ستونی كه به شکل مجسمه‌ شیر و انسان در چهار گوشه استخر قرار دارند و البته دو تخته سنگ حجاری شده به شكل چهار شیر كه در دو باغچه ورودی عمارت نصب شده اند، متعلق به این كاخ نیستند و در حقیقت تنها آثار برجای مانده از قصرهای صفوی «سرپوشیده» و «آینه‌خانه» به شمار می روند.

چهلستون

اگر گذارتان به کاخ چهلستون بیفتد، می توانید نقاشی هایی را بر دیوارها و سقف این بنا ببینید که هنر دوران صفویه را برای شما به تصویر می کشند.

چهلستون

دیوارهای تالار پذیرایی این کاخ تابلوهای رنگ روغنی دارد که زندگی مردم در قرن هفدهم بر آنها ترسیم شده است. همچنین یكی از این تابلوها شاه عباس را هنگام پذیرایی از خان ازبك نشان می دهد. علاوه بر این، مناظری از تفریحات ییلاقی و روستایی را می توانید در تابلوهای پایین مهمانخانه ببینید.

منبع: اینترنت- سایت تبیان

[ یکشنبه نوزدهم دی ۱۳۸۹ ] [ 8:52 ] [ ایمان ]

فواید مصرف یک سبزی پرخاصیت

گوجه فرنگی

با مصرف گوجه فرنگی با چاقی و بیماری ها مبارزه کنید.

گوجه ‌فرنگی و سرطان

مصرف مداوم گوجه‌ فرنگی، خطر ابتلا به سرطان پروستات را کاهش می ‌دهد. نتایج تحقیقات پژوهشگران ایتالیایی نشان داده مصرف گوجه ‌فرنگی پخته می ‌تواند از بروز سرطان پروستات پیشگیری کند. این پژوهشگران می ‌گویند: "ما دریافتیم که یک رژیم غذایی غنی از گوجه ‌فرنگی به ویژه گوجه ‌فرنگی که همراه با دانه ‌ها و پوست آن پخته شده باشد، می ‌تواند پیشرفت تومورهای پروستات و عوامل التهابی مرتبط با این فرآیند را کاهش دهد.

این دانشمندان برای دستیابی به این نتایج، روی موش‌ های آزمایشگاهی اصلاح ژنتیکی شده، مراحل پیشرفت تومور پروستات انسان را شبیه ‌سازی کردند. سپس این موش‌ ها به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول به میزان 10 درصد از رژیم غذایی روزانه خود گوجه ‌فرنگی پخته دریافت می ‌کرد و در رژیم غذایی گروه دوم گوجه ‌فرنگی وجود نداشت. نتایج این تحقیقات نشان داد که نمونه‌ های آزمایشگاهی گروه اول 11 تا 67 درصد بیشتر از موش‌ های گروه دوم زنده ماندند و تومور بسیار آهسته و به کندی مراحل تکامل خود را طی کرد. همچنین بیشترین فعالیت آنتی‌ اکسیدانی و کمترین سطح التهاب در آن ها مشاهده شد.

گوجه فرنگی، کنترل وزن

گوجه‌ فرنگی و تناسب اندام

گوجه ‌فرنگی به دلیل داشتن فیبر زیاد، مواد قندی کم و کالری کمی که دارد در کنترل وزن موثر است و افرادی که قصد کاهش وزن دارند، می‌ توانند از گوجه ‌فرنگی استفاده کنند. همچنین بررسی‌ ها نشان داده است گوجه ‌فرنگی با ایجاد احساس سیری برای مدت طولانی به کنترل وزن کمک می‌ کند. پیشتر مشخص شده بود که گیاه خواران و افرادی که زیاد میوه و سبزی مصرف می ‌کنند در مقایسه با افرادی که در رژیم غذایی ‌شان زیاد از غذاهای فرآوری شده استفاده می ‌کنند، لاغرتر هستند. اکنون محققان دریافته ‌‏اند که این موضوع تنها به علت پایین بودن کالری سبزی و میوه ‌ها نیست بلکه لیکوپن موجود در سبزی‌ ها و میوه ‌ها با کاهش هورمون اشتها، به احساس سیری افراد کمک می کند. پژوهشگران انگلیسی با بررسی تاثیر مصرف نان غنی شده با سبزی ‌ها بر 17 زن 18 تا 35 ساله دارای وزن طبیعی، دریافتند بین افرادی که نان‌ های غنی شده با پنیر خامه‌ ای، هویج و گوجه ‌فرنگی مصرف کردند، آن هایی که نان دارای گوجه ‌فرنگی مصرف کردند، بیشتر احساس سیری می ‌کردند.

رب گوجه فرنگی

گوجه ‌فرنگی و پوست

مصرف گوجه ‌فرنگی پخته توانایی بدن در مقابله با پرتوهای ماورای بنفش خورشید را افزایش داده و مانند ضد آفتاب از پوست محافظت می ‌کند. افرادی که دچار سوختگی‌ های پوستی می‌ شوند، می ‌توانند با مصرف گوجه‌ فرنگی پخته، توانایی بدن را در ترمیم این سوختگی ها افزایش دهند. همچنین استفاده از گوجه ‌فرنگی می‌ تواند در ایجاد طراوت پوست موثر باشد و از چین‌ وچروک‌ های زود هنگام پوست جلوگیری کند. بررسی ‌ها نشان می ‌دهد آنتی اکسیدان موثر در گوجه فرنگی به نام لیکوپن به صورت خام سخت‌‌ تر جذب شده و مورد استفاده بدن قرار می ‌گیرد وعمل پختن جذب این ماده را در بدن ساده ‌تر می ‌کند.

گوجه ‌فرنگی و جراحی

آنتی ‌اکسیدان موجود در گوجه ‌فرنگی از بروز دردهای پس از جراحی ‌های شکمی جلوگیری می‌ کند. لیکوپن که رنگ قرمز گوجه‌ فرنگی از آن است، از ترشح دسته‌ ای از پروتئین‌ ها که در تشکیل بافت ‌های غیرطبیعی و چسبنده‌ داخل شکم نقش دارند، جلوگیری می ‌کند. تحقیقات نشان می ‌دهد رژیم غذایی که درآن گوجه ‌فرنگی یا محصولات تهیه شده از آن به مقدار زیادی گنجانده شده باشد، راهی مطلوب برای کنترل تشکیل این بافت‌ های شکمی ‌است. زمانی که این بافت‎ ها داخل شکم تشکیل می‌ شوند بیشتر سبب اتصال غیرطبیعی دو ارگان یا بخش‌ هایی از آن ها به یکدیگر خواهند شد. این بافت‌ ها باعث یک سری دردهای شکمی ‌و حتی انسداد روده و مثانه و در زنان نیز سبب نازایی می ‌شوند. آنتی اکسیدان گوجه ‌فرنگی حتی در سس گوجه ‌فرنگی هم به میزان فراوانی وجود دارد. این آنتی اکسیدان اثرات خوبی هم در پیشگیری از بروز بیماری‌ های قلبی عروقی و برخی از انواع سرطان دارد.

دکتـر خدیـجه رحمـانی متخصص تغذیه، عضو هیات علمی انستیتو

تحقیقات تغذیه کشور و دانشگاه علوم ‌پزشکی شهید بهشتی

[ شنبه هجدهم دی ۱۳۸۹ ] [ 9:26 ] [ ایمان ]
درباره وبلاگ

موضوعات وب
امکانات وب

سخن روز

ابزار وضعیت اب و هوا
-
سایت خدماتی هنری نایت اسکین
http://s5.picofile.com/file/8138240834/Amin_Rostami_Baroon_128.mp3.html
[ طراحی : ایران اسکین ] [ Weblog Themes By : iran skin ]